Reial decret llei 5/2023 Conciliació de la vida familiar i professional
Entrada

Reial decret llei 5/2023 Conciliació de la vida familiar i professional

Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny pel qual es modifica l’Estatut de Treballadors i concretament els permisos i les mesures de conciliació de la vida familiar i professional, entre altres El BOE de 29 de juny de 2023, ha publicat l’RD Llei 5/2023, què introdueix canvis en els permisos laborals, a conseqüència de...

STS si la incompareixença de l’empresa en el judici equival a la improcedència de l’acomiadament
Entrada

STS si la incompareixença de l’empresa en el judici equival a la improcedència de l’acomiadament

STS de 18 de maig de 2023, Rec. 2154/2022, ECLI:ES:TS:2023:2236 Es planteja si la incompareixença de l’empresa a l’acte de judici condueix automàticament a la declaració d’improcedència de l’acomiadament i a l’extinció de la relació laboral.   Qüestió Plantejada Es planteja si la incompareixença de l’empresa a l’acte de judici condueix automàticament a la declaració...

STS prova de l’informe d’un detectiu privat en un acomiadament
Entrada

STS prova de l’informe d’un detectiu privat en un acomiadament

STS de 25 de maig de 2023, Rec. 2339/2022, ECLI:ES:TS:2023:2293 Es planteja la validesa de la prova de l’informe d’un detectiu privat en el qual l’empresa sustenta l’acomiadament per realitzar el treballador activitats incompatibles amb la situació d’incapacitat temporal en ser labors d’esforç al jardí i hort de la seva casa. Es tracta d’una prova...

STS Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal
Entrada

STS Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal

STSJ Catalunya de 20 d’abril de 2023, Rec. 6079/2022, ECLI:ES:TSJCAT:2023:3734: Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal (IT) anterior a l’entrada en vigor de la Llei 15/2022 integral d’Igualtat. Avís del TSJ de Catalunya davant aquests supòsits.   Qüestió Plantejada Acomiadament d’un treballador en situació d’Incapacitat Temporal (IT) per lumbàlgia i cervicàlgia, es planteja la nul·litat per discriminatori...

STS Consulta de pàgines web per a fins particulars i improcedència de l’acomiadament
Entrada

STS Consulta de pàgines web per a fins particulars i improcedència de l’acomiadament

STS de 26 d’abril de 2023, Rec. 1451/2022, ECLI:ES:TS:2023:4886: Consulta de pàgines web per a fins particulars i improcedència de l’acomiadament.   Qüestió Plantejada Ús d’ordinador i consulta de pàgines web per a fins particulars en horari de treball, dedicant gran part de la seva jornada a tals connexions.   Criteri del TS La validesa...

STS de 26 d’abril de 2023 Quan és lícita la prova de videovigilància
Entrada

STS de 26 d’abril de 2023 Quan és lícita la prova de videovigilància

STS de 26 d’abril de 2023, Rec. 801/2020, ECLI:ES:TS:2023:1792: Quan és lícita la prova de videovigilància per a donar suport a les conductes de l’empresa imputades en la carta. Qüestió Plantejada Es planteja quan és lícita la prova de videovigilància aportada per l’empresa en un acomiadament disciplinari.   Criteri del TS La videovigilància és una...

STSJ de Galícia Acomiadament per ofenses verbals (insults) als directius
Entrada

STSJ de Galícia Acomiadament per ofenses verbals (insults) als directius

STSJ de Galícia de 2 de desembre de 2022, Rec. 5781/2022. ECLI:ES:TSJGAL:2022:8350: Acomiadament per ofenses verbals (insults) als directius, si bé existeix una reclamació de drets per part del treballador. Acomiadament procedent? o Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat? Fets Treballador sol·licita una reducció de jornada d’1 hora diària, retardant la seva hora...

En quins casos un negoci pagaria indemnitzacions per acomiadament superiors a les que marca la llei?
Entrada

En quins casos un negoci pagaria indemnitzacions per acomiadament superiors a les que marca la llei?

Hi ha diverses sentències que estableixen suposats en els quals els negocis han de pagar a les seves assalariats indemnitzacions superiors als 33 dies per any treballat que marca la llei. Els laboralistes expliquen aquests casos. A Espanya, la indemnització per acomiadament improcedent fixada en la llei se situa en els 33 dies de servei...

La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica
Entrada

La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica

STS de 17 d’abril de 2023, Rec. 1368/2022. ECLI:ES:TS:2023:1566 Qüestió Plantejada La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica, pel fet d’impugnar-la, en un procés d’Incapacitat Temporal (IT) no superior a 365 dies: Està justificada? o És causa d’acomiadament disciplinari?   Criteri del TS L’alta mèdica per contingències comunes, emesa dins dels 365 dies,...

Conseqüències legals de pagar sous per sota del Salari Mínim
Entrada

Conseqüències legals de pagar sous per sota del Salari Mínim

Quines conseqüències legals té per a un autònom pagar als seus empleats per sota del Salari Mínim? Els autònoms o negocis que estiguin pagant algun salari per sota del mínim que estableix la llei poden enfrontar-se un recàrrec del 35% en les quotes no abonades a la Seguretat Social i a multes de fins a...