Consideracions al Càlcul del Salari Diari
Entrada

Consideracions al Càlcul del Salari Diari

La recent sentència del Tribunal Suprem de 22 d’octubre de 2020 (rec. 285/2018) resol el supòsit en el qual, per a percebre la prima és necessària complir amb el pacte de permanència en l’empresa. En aquest breu post els deixem també una definició de salari, així com la manera de calcular el mateix a l’efecte...