STS de 14 de desembre de 2022 Centres de treball itinerants
Entrada

STS de 14 de desembre de 2022 Centres de treball itinerants

STS de 14 de desembre de 2022, Rec. 4399/2019, ECLI:ES:TS:2022:4637 – En cas de centres de treball itinerants És mobilitat geogràfica el canvi de centre de treball a una altra localitat diferent més de 300 Km?   Qüestió Plantejada La qüestió que es planteja és determinar si la decisió empresarial de canvi de centre de...

Els autònoms poden enviar missatges a empleats fora d’horari si ho fan per un grup de WhatsApp
Entrada

Els autònoms poden enviar missatges a empleats fora d’horari si ho fan per un grup de WhatsApp

Dos pronunciaments dels tribunals i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades accepten que els autònoms puguin comunicar-se amb els seus empleats fora d’horari laboral si tenen un grup de WhatsApp. Comunicar-se amb els assalariats per WhatsApp és una de les qüestions que més dubtes genera entre els autònoms i negocis amb empleats. En aquest sentit,...

STS de 15 de novembre de 2022 Treballador que és acomiadat el dia després que manifestés per WhatsApp disconformitat
Entrada

STS de 15 de novembre de 2022 Treballador que és acomiadat el dia després que manifestés per WhatsApp disconformitat

STS de 15 de novembre de 2022, Rec. 2645/2021, ECLI:ES:TS:2022:4345 – Treballador que és acomiadat l’endemà que manifestés per WhatsApp a l’empresari la seva disconformitat per la falta de pagament de l’excés de jornada, impossibilitant al treballador realitzar cap reclamació. Acomiadament nul per represàlia? S’aplica la garantia d’indemnitat? Qüestió Plantejada El dia 26 de juny...

STS de 23 de novembre de 2022 Acomiadament. Subrogació convencional
Entrada

STS de 23 de novembre de 2022 Acomiadament. Subrogació convencional

STS de 23 de novembre de 2022, Rec. 2919/2021, ECLI:ES:TS:2022:4351 – Acomiadament. Subrogació convencional. Determinació conveni col·lectiu aplicable. Empleat d’empresa multiservei que presta serveis de conserge per a una comunitat de propietaris. No és aplicable la subrogació prevista en el conveni de neteja. Qüestió Plantejada Es tracta de dilucidar si és aplicable la subrogació convencional...

STS de 28 de novembre de 2022 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió
Entrada

STS de 28 de novembre de 2022 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió

STS de 28 de novembre de 2022, Rec. 3498/2021, ECLI:ES:TS:2022:4356 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió. Al només ser possible l’extinció indemnitzada de l’acomiadament, es reportaran també els salaris de tramitació. Qüestió Plantejada Es tracta de determinar si davant la impossibilitat de readmissió, en un acomiadament qualificat com a improcedent, procedeix atorgar el dret d’opció...

Nova proposta de pujada del SMI: els negocis pagarien fins a 1.584 euros més a l’any per empleat
Entrada

Nova proposta de pujada del SMI: els negocis pagarien fins a 1.584 euros més a l’any per empleat

El Comitè d’experts del Ministeri de Treball ha recomanat al Govern diversos escenaris per a pujar l’SMI en 2023. Els autònoms pagarien entre 890 i 1.584 euros més a l’any per cada treballador que tinguin cobrant el salari mínim. Que se suma als anteriors increments. La taula d’experts designats pel Ministeri de Treball ja ha...

Els autònoms han de recordar als seus empleats la necessitat consumir els seus dies lliures abans de cap d’any
Entrada

Els autònoms han de recordar als seus empleats la necessitat consumir els seus dies lliures abans de cap d’any

Diverses sentències judicials van recalcar l’obligació dels autònoms de vetllar perquè els seus empleats gaudeixin de les seves vacances pendents en els terminis previstos. En cas contrari, aquests podran fer-ho amb posterioritat. A penes uns dies abans que acabi l’any natural, molts autònoms amb empleats i petits negocis es troben en la situació que alguns dels...

STSJ Madrid de 15 de desembre de 2021  ECLIS:ES:TSJM:2021:14515
Entrada

STSJ Madrid de 15 de desembre de 2021 ECLIS:ES:TSJM:2021:14515

STSJ Madrid de 15 de desembre de 2021, Rec. 858/2021, ECLIS:ES:TSJM:2021:14515: treballadora que en el lloc de treball, i amb uniforme de l’empresa, en un vídeo de TikTok diu: “Si algú vol opinar de la meva vida, que aixequi el dit i se’l fiqui per el…” Llibertat d’expressió? Aplicació de la Teoria Gradualista?. Qüestió Plantejada...

STSJ Castella i Lleó: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis
Entrada

STSJ Castella i Lleó: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis

STSJ Castella i Lleó: Valladolid de 15 de juliol de 2022 Rec. 1576/2022, ECLI:ES:STSJCL:2022:3075: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis: El termini de caducitat s’inicia a partir d’aqueix moment? És necessari remetre burofax i recepció d’aquest? Qüestió Plantejada S’entrega carta d’acomiadament al treballador, en presència...