Conseqüències legals de pagar sous per sota del Salari Mínim
Entrada

Conseqüències legals de pagar sous per sota del Salari Mínim

Quines conseqüències legals té per a un autònom pagar als seus empleats per sota del Salari Mínim? Els autònoms o negocis que estiguin pagant algun salari per sota del mínim que estableix la llei poden enfrontar-se un recàrrec del 35% en les quotes no abonades a la Seguretat Social i a multes de fins a...

Nova proposta de pujada del SMI: els negocis pagarien fins a 1.584 euros més a l’any per empleat
Entrada

Nova proposta de pujada del SMI: els negocis pagarien fins a 1.584 euros més a l’any per empleat

El Comitè d’experts del Ministeri de Treball ha recomanat al Govern diversos escenaris per a pujar l’SMI en 2023. Els autònoms pagarien entre 890 i 1.584 euros més a l’any per cada treballador que tinguin cobrant el salari mínim. Que se suma als anteriors increments. La taula d’experts designats pel Ministeri de Treball ja ha...

STS d’11 de juny de 2022 Ha d’abonar-se el plus de transport als Teletreballadors?
Entrada

STS d’11 de juny de 2022 Ha d’abonar-se el plus de transport als Teletreballadors?

STS d’11 de juny de 2022, Rec. 247/2021, ECLI:ES:TS:2022:2253. Ha d’abonar-se el plus de transport als Teletreballadors? Qüestió plantejada Es planteja la qüestió que es planteja és determinar si els teletreballadors tenen dret o no a percebre un plus transporti. Criteri del TS El primer que planteja el TS és si el plus de transport...

STS de 18 de maig de 2022 Canvi de doctrina quant al prorrateig de pagues extres
Entrada

STS de 18 de maig de 2022 Canvi de doctrina quant al prorrateig de pagues extres

STS de 18 de maig de 2022, Rec. 1646/2020, ECLI:ES:TS:2022:2183 Canvi de doctrina quant al prorrateig de pagues extres quan el TS entén que l’acceptació expressa o tàcita per part del treballador al prorrateig de les pagues extres, encara que estigui prohibit per conveni, determina la validesa d’aquesta manera de repartiment en el pagament salarial,...

El Suprem aclareix tots els complements salarials que afecten el càlcul del SMI dels empleats
Entrada

El Suprem aclareix tots els complements salarials que afecten el càlcul del SMI dels empleats

El Tribunal Suprem ha emès tres sentències en les quals aclareix quins complements poden sumar els autònoms a l’hora de calcular l’SMI dels seus empleats. El Tribunal Suprem ha aclarit a través de tres sentències emeses entre gener i abril d’enguany quan poden els autònoms incloure i sumar un complement que paguen al seu treballador a l’hora...

Rec. 2289/2019 ECLI:ES:TS:2022:229: SMI i Compensació i absorció
Entrada

Rec. 2289/2019 ECLI:ES:TS:2022:229: SMI i Compensació i absorció

STS de 20 de gener de 2022, Rec. 2289/2019, ECLI:ES:TS:2022:229. Qüestió plantejada. Es planteja si és possible aplicar el mecanisme de la compensació i absorció de l’art. 26 ET, davant un increment del SMI sobre conceptes com l’antiguitat (triennis) i afegir únicament la quantitat que falta per complir el nou SMI. Criteri del TS Per...

STS de 19 de gener de 2022, Rec. 479/2019, ECLI:ES:TS:2022:84
Entrada

STS de 19 de gener de 2022, Rec. 479/2019, ECLI:ES:TS:2022:84

STS de 19 de gener de 2022, Rec. 479/2019, ECLI:ÉS:TS:2022:84 prohibició de prorrateig de pagues extres en Conveni Col·lectiu. Les quantitats pagades no tenen la consideració de pagues extres, sinó que són més salari. Qüestió plantejada Es planteja si una vegada prorratejades les pagues extres, en contra de la prohibició prevista en el conveni col·lectiu,...

Reial decret 152/2022 pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022
Entrada

Reial decret 152/2022 pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022

Reial decret 152/2022, de 22 de febrer pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022. S’ha publicat la nova quantia del Salari Mínim Interprofessional del 2022 1.- Quantia SMI 2022. El salari mínim interprofessional queda fixat en 14.000€/anuals, 1.000€/mensuals i 33,33€/dia sense inclusió de pagues extres. 2.- Complements Salarials. Al SMI s’addicionaran...

Quant hauran de pagar els autònoms amb treballadors en l’SMI amb la nova pujada prevista per a 2022?
Entrada

Quant hauran de pagar els autònoms amb treballadors en l’SMI amb la nova pujada prevista per a 2022?

EL 7 DE FEBRER COMENÇA LA NEGOCIACIÓ PER A l’INCREMENT El Govern ha convocat per al pròxim 7 de febrer als agents socials per a negociar una nova pujada del Salari Mínim Interprofessional. Ara està en 965 euros al mes i, segurament, augmenta als 1.000 euros. A continuació, s’ofereix una calculadora per a saber quant...

Reial decret 817/2021, de 28 de setembre pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021
Entrada

Reial decret 817/2021, de 28 de setembre pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021

S’ha publicat la nova quantia del Salari Mínim Interprofessional incrementant-lo respecte al 2020.   1.- Quantia SMI 2021. El salari mínim interprofessional queda fixat en 13.510€/anuals, 965€/mensuals i 32,17€/dia.   2.- Complements Salarials. Al SMI s’addicionaran, els complements salarials i l’import sobre l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima amb...

  • 1
  • 2