L’empresa ha d’assumir el cost de la taxa de renovació del CAP?
Entrada

L’empresa ha d’assumir el cost de la taxa de renovació del CAP?

STS de 29 d’abril de 2021 (Rcud. 2688/2018). ECLI:ES:TS:2021:1672 Qüestió plantejada. Es planteja si l’empresa ha d’assumir el cost de la taxa de renovació del Certificat d’Aptitud Professional dels conductors, coneguda com CAP. Criteri del TS La realització del curs de 35 hores per a l’obtenció del CAP s’entén que és temps de treball efectiu...

STS Distinció entre Excedència per cura de familiars i cura d’un menor
Entrada

STS Distinció entre Excedència per cura de familiars i cura d’un menor

STS de 5 de febrer de 2021 (Rcud. 2102/2018). ECLI:ES:TS:2021:456 Qüestió plantejada. Es planteja si l’excedència per cura de familiars de l’art. 46.3ET, inclou el supòsit de cura d’un fill de 9 anys que necessita ajuda escolar per a superar el curs. Criteri del TS L’excedència o reducció de jornada per cura de familiars es...

STS de 21 de gener de 2021 (Rec. 188/2019)
Entrada

STS de 21 de gener de 2021 (Rec. 188/2019)

Se suprimeix el permís de 2 dies per paternitat, en haver-se aprovat el permís per naixement de fills a tots dos progenitors. (Rd 6/2019 que modifica el art 48.4 ET) Qüestió plantejada. Es plantegen els efectes sobre els convenis col·lectius la supressió de l’art. 37.3.b) del ET que reconeixia el permís retribuït de 2 dies...

Decret 75/2020 sobre Turisme a Catalunya
Entrada

Decret 75/2020 sobre Turisme a Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha publicat el Decret 75/2020, de 4 d’agost, de Turisme a Catalunya, que si bé no modifica substancialment l’anterior regulació, sí que aclareix conceptes i regula noves situacions.   1.- Habitatges d’Ús Turístic Són els habitatges cedits pel propietari, directa o indirectament, a canvi d’una contraprestació econòmica i per a una...

Circular: permís retribuït recuperable
Entrada

Circular: permís retribuït recuperable

A la matinada del 29 de març de 2020, es publica en el BOE el RD 10/2020, pel qual s’adopten unes mesures més dràstiques de confinament, i s’aprova el que es denomina permís retribuït recuperable per al període del 30 de març a 9 d’abril de 2020. I en el BOE de 30 de març...