Sentència Autos 581/2020 Acomiadament objectiu procedent Causa Covid
Entrada

Sentència Autos 581/2020 Acomiadament objectiu procedent Causa Covid

Sentència del Jutjat Social 1 de Barcelona de 15 de desembre de 2020, Actuacions 581/2020 Qüestió plantejada. La normativa dictada pel govern relativa a la COVID-19 en matèria laboral, ha estat profusa i amplia, en ella ha existit una tònica comuna, que ha estat l’obligació de manteniment d’ocupació, respecte a les empreses que s’hagin acollit...

STS 28/10/2020 Mort del rellevat i manteniment del contracte del rellevista
Entrada

STS 28/10/2020 Mort del rellevat i manteniment del contracte del rellevista

STS 28/10/2020 ECLI:ES:TS:2020:3679 Mort del rellevat i manteniment del contracte del rellevista. L’extinció del mateix es considera acomiadament.   Qüestió plantejada. Es planteja si un contracte de relleu s’extingeix per la mort del rellevat abans que aconsegueixi la jubilació total.   Criteri del TS. El contracte de relleu haurà d’aconseguir almenys una durada igual al...

STS de 15 de setembre de 2020 acomiadament procedent. Ús de geolocalització
Entrada

STS de 15 de setembre de 2020 acomiadament procedent. Ús de geolocalització

STS de 15 de setembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3017) acomiadament procedent. Ús de geolocalització. La treballadora usava el cotxe d’empresa per a fins particulars.   Qüestió plantejada La present sentència planteja la possibilitat d’utilitzar la geolocalització fora de l’horari laboral com a prova en un acomiadament. En el present assumpte, la treballadora utilitzava el vehicle de...

Què passa quan un empleat no es reincorpora al seu treball després de l’ERTO?
Entrada

Què passa quan un empleat no es reincorpora al seu treball després de l’ERTO?

Molts autònoms s’estan trobant que algun dels seus treballadors no vol tornar al seu lloc de treball després de l’ERTO. Els experts aclareixen si seria procedent acomiadar a l’empleat. Per a molts treballadors per compte propi la desafectació dels seus treballadors de l’ERTO (Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació) s’està convertint en un procediment més complex del...