STS Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal

STS Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal

STSJ Catalunya de 20 d’abril de 2023, Rec. 6079/2022, ECLI:ES:TSJCAT:2023:3734: Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal (IT) anterior a l’entrada en vigor de la Llei 15/2022 integral d’Igualtat. Avís del TSJ de Catalunya davant aquests supòsits.

 

Qüestió Plantejada

Acomiadament d’un treballador en situació d’Incapacitat Temporal (IT) per lumbàlgia i cervicàlgia, es planteja la nul·litat per discriminatori en considerar que el veritable motiu va ser la referida situació.

El treballador va estar en situació de IT des del 21 de setembre de 2020 fins al 22 d’abril de 2021, si bé va ser acomiadat el dia 29 de setembre de 2020.

 

Criteri del TSJ

La Sentència d’instància declara la improcedència de l’acomiadament, en considerar que la situació de IT no és equiparable, en aquest cas, al concepte de discapacitat aplicant la doctrina continguda en la STS de 22 de maig de 2020 (Rec. 2684/2017), en la qual defineix es defineix el concepte de discapacitat com una limitació per al treball però que sigui de llarga durada.

El TSJ entén que no existeixen dades addicionals que permetin conèixer els antecedents previs a la baixa o informes acreditatius que la patologia presentada per l’actor cursés per una patologia subjacent, per la qual cosa no pot desprendre’s de la mera dada de la durada de la baixa la seva equiparació amb el concepte de discapacitat (STS de 15 de març de 2018, Recurs 2766/2016), d’aquí ve que es declari improcedent.

 

Conclusió

L’important d’aquesta sentència és l’avís que realitza el TSJ de Catalunya, quan diu

…ens trobem davant fets anteriors a la publicació de la Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tracte i no discriminació, que contempla com a causa específica de discriminació la malaltia o condició de salut (article 2), marc normatiu no aplicable per raons de temporalitat i que poguessin, en el seu cas, fer-nos concloure de manera divergent…”

S’haurà d’estar molt atent a futures sentències en supòsits similars, per a saber com serà el criteri dels Tribunals, si la nul·litat automàtica per aplicació de la Llei 15/2022 o si se seguirà amb l’actual criteri del TS sobre el concepte de discapacitat a l’efecte de la qualificació de l’acomiadament com a improcedent o nul.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *