Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere
Entrada

Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere

1.- Introducció L’RD Llei 3/2021 de 2 de febrer dóna una nova redacció a l’art. 60 LGSS que regulava l’antic complement per maternitat. La finalitat és que les dones que hagin tingut un o més fills amb dret a una pensió de: .- Jubilació. .- Incapacitat Permanent .- Viduïtat Gaudeixin d’un complement1 per cada fill...