STS prova de l’informe d’un detectiu privat en un acomiadament

STS prova de l’informe d’un detectiu privat en un acomiadament

STS de 25 de maig de 2023, Rec. 2339/2022, ECLI:ES:TS:2023:2293 Es planteja la validesa de la prova de l’informe d’un detectiu privat en el qual l’empresa sustenta l’acomiadament per realitzar el treballador activitats incompatibles amb la situació d’incapacitat temporal en ser labors d’esforç al jardí i hort de la seva casa.

Es tracta d’una prova obtinguda vulnerant el dret fonamental a la intimitat del treballador?
 

Qüestió Plantejada

Es planteja la validesa de la prova de l’informe d’un detectiu privat en el qual l’empresa sustenta l’acomiadament per realitzar el treballador activitats incompatibles amb la situació d’incapacitat temporal en ser labors d’esforç d’esforç al jardí i hort de la seva casa.
Es tracta d’una prova obtinguda vulnerant el dret fonamental a la intimitat del treballador?
 

Criteri del TS

La Llei 5/2014 de 4 d’abril de Seguretat Privada en el seu art. 48.3 estableix que en cap cas es podrà investigués la vida íntima de les persones que transcorri en els seus domicilis o altres llocs reservats, ni podran utilitzar-se en aquesta mena de serveis mitjans personals, materials o tècnics de tal forma que atemptin contra el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o al secret de les comunicacions o a la protecció de dades.
Els detectius privats no poden, en conseqüència, investigar el que transcorri en els domicilis o altres llocs reservats de les persones.
Per tot això, s’entén que el jardí del domicili és un espai reservat i en el qual només pot accedir-se amb el consentiment del titular del domicili, o en casos de flagrant delicte mitjançant resolució judicial.
I en cas que no vulgui considerar-se domicili del treballador, entrarà dins del que es denomina llocs reservats ja que tota intromissió de tercers necessita del consentiment del titular.
 

Conclusió

Es declara improcedent l’acomiadament en haver-se obtingut la prova del detectiu de manera il·lícita i atemptant contra la intimitat del treballador.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *