STSJ País Basc de 6 d’octubre de 2020 (Rec. 941/2020). ECLI:ES:TSJPV:2020:396
Entrada

STSJ País Basc de 6 d’octubre de 2020 (Rec. 941/2020). ECLI:ES:TSJPV:2020:396

Qüestió plantejada. Es planteja per la beneficiària d’una prestació de naixement i cura de menor, que a l’ésser una família monoparental s’incorpori a la seva prestació les 8 setmanes que haguessin pogut correspondre a l’altre progenitor en cas de ser una família biparental, aplicant-se la prestació exclusivament a ella.   Criteri del TSJ País Basc....

Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere
Entrada

Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere

1.- Introducció L’RD Llei 3/2021 de 2 de febrer dóna una nova redacció a l’art. 60 LGSS que regulava l’antic complement per maternitat. La finalitat és que les dones que hagin tingut un o més fills amb dret a una pensió de: .- Jubilació. .- Incapacitat Permanent .- Viduïtat Gaudeixin d’un complement1 per cada fill...

Jubilació anticipada cessament en el treball per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador
Entrada

Jubilació anticipada cessament en el treball per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador

TSJ Andalusia de 6 de juny de 2019 (Rec. 2610/2018): Jubilació anticipada cessament en el treball per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador. Percep la indemnització en un abonament diferit en 12 mensualitats.   Qüestió plantejada. Es planteja si per a accedir a la pensió de jubilació anticipada, és necessari haver percebut...

STSJ Madrid de 8 de maig de 2020 (Rec. 1053/2019)
Entrada

STSJ Madrid de 8 de maig de 2020 (Rec. 1053/2019)

STSJ de Madrid de 8/05/2020 ECLI:ÉS:TSJM:2020:1962 – Jubilació parcial i passo a Jubilació activa (es permet).   Qüestió plantejada. Es tracta de dirimir si cal accedir a la pensió de jubilació en la seva modalitat activa, des d’una situació prèvia de jubilació parcial, amb independència de la durada d’aquesta última.   Criteri del TSJ Per...

RD Llei 32/2020 de 3 de novembre Subsidi desocupació extraordinària
Entrada

RD Llei 32/2020 de 3 de novembre Subsidi desocupació extraordinària

Reial decret llei 32/2020 de 3 de novembre, pel qual s’aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural. El BOE núm. 291 de 4 de novembre de 2020, ha publicat l’RD Llei 32/2020, pel qual s’aprova un subsidi especial per desocupació, que s’haurà de sol·licitar abans del...

Jubilació activa 100% autònom societari
Entrada

Jubilació activa 100% autònom societari

STSJ de la Rioja de 15 de maig de 2020 (Rec. 29/2020). La present Sentència, reconeix el dret a percebre el 100% de la jubilació, a un autònom societari jubilat activament, resolent de manera diferent a uns altres TSJ, la qual cosa obre la porta a un futur Recurs de Cassació per a la Unificació...

Fórmula per a calcular si pots continuar cobrant el cessament d’activitat o hauries d’anar pensant en retornar-lo
Entrada

Fórmula per a calcular si pots continuar cobrant el cessament d’activitat o hauries d’anar pensant en retornar-lo

Els autònoms que van accedir al nou cessament d’activitat hauran de retornar la prestació si els seus rendiments nets al juliol, agost o setembre van superar els 1.900 euros. Al final de l’article es pot descarregar una plantilla per a saber si compleixes aquesta condició o hauries de pensar a renunciar ja a la prestació....

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la Covid-19
Entrada

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la Covid-19

Resolució TSF/916/2020 de 28 d’Abril: Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la Covid-19 El DOGC de 28 d’abril de 2020, per la qual s’aprova una prestació de pagament únic de 200 € amb la finalitat d’adquirir productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics, ja siguin treballadors per compte d’altri o...