Jubilació anticipada cessament en el treball per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador
Entrada

Jubilació anticipada cessament en el treball per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador

TSJ Andalusia de 6 de juny de 2019 (Rec. 2610/2018): Jubilació anticipada cessament en el treball per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador. Percep la indemnització en un abonament diferit en 12 mensualitats.   Qüestió plantejada. Es planteja si per a accedir a la pensió de jubilació anticipada, és necessari haver percebut...

STSJ Madrid de 8 de maig de 2020 (Rec. 1053/2019)
Entrada

STSJ Madrid de 8 de maig de 2020 (Rec. 1053/2019)

STSJ de Madrid de 8/05/2020 ECLI:ÉS:TSJM:2020:1962 – Jubilació parcial i passo a Jubilació activa (es permet).   Qüestió plantejada. Es tracta de dirimir si cal accedir a la pensió de jubilació en la seva modalitat activa, des d’una situació prèvia de jubilació parcial, amb independència de la durada d’aquesta última.   Criteri del TSJ Per...

Jubilació activa 100% autònom societari
Entrada

Jubilació activa 100% autònom societari

STSJ de la Rioja de 15 de maig de 2020 (Rec. 29/2020). La present Sentència, reconeix el dret a percebre el 100% de la jubilació, a un autònom societari jubilat activament, resolent de manera diferent a uns altres TSJ, la qual cosa obre la porta a un futur Recurs de Cassació per a la Unificació...