És obligatori l’expedient previ al treballador abans de l’acomiadament?
Entrada

És obligatori l’expedient previ al treballador abans de l’acomiadament?

STSJ de Burgos d’11 d’octubre de 2023, Rec. 629/2023, ECLI:ES:TSJCL:2023:3797 Qüestió Plantejada És obligatori l’expedient previ al treballador perquè pugui defensar-se dels càrrecs formulats contra ell abans de l’acomiadament disciplinari? Criteri del TSJ La finalitat de l’art. 7 del Conveni 158 de la OIT no és una altra que la de garantir al treballador, la...

Que suposa l’omissió de l’audiència prèvia en un acomiadament
Entrada

Que suposa l’omissió de l’audiència prèvia en un acomiadament

STSJ de Madrid de 28 d’abril de 2023, Rec. 1436/2022, ECLI:ÉS:TSJM:2023:55231 : L’omissió de l’audiència prèvia en un acomiadament, suposa la declaració automàtica d’improcedència per vulneració del Conveni 158 OIT i la CSE? Implica una indemnització complementària o addicional a la taxada? Qüestió Plantejada Es planteja si davant un acomiadament en el qual no es...

Procedeix una indemnització per acomiadament addicional a la taxada?
Entrada

Procedeix una indemnització per acomiadament addicional a la taxada?

STSJ d’Albacete de 10 de febrer de 2023, Rec. 2158/2022, ECLI:ES:TSJCLM:2023:312: Procedeix una indemnització per acomiadament addicional a la taxada per aplicació del Conveni 158 OIT i la Carta Social Europea davant les dificultats d’un treballador a reincorporar-se al mercat laboral?   Qüestió Plantejada Es planteja si s’han de tenir en compte les circumstàncies personals...

Procedència o improcedència d’un acomiadament d’una treballadora que realitzava les seves necessitats en recipients de cuina
Entrada

Procedència o improcedència d’un acomiadament d’una treballadora que realitzava les seves necessitats en recipients de cuina

STSJ de Catalunya de 29 de juny de 2023, Rec. 573/2023, ECLI:ES:TSJCAT:2023:7446 Procedència o improcedència d’un acomiadament d’una treballadora d’un obrador que realitzava les seves necessitats en diferents recipients de cuina. És vàlida la prova de captació d’imatges en l’obrador si no hi ha un vestuari a l’ús? Qüestió Plantejada Es planteja la procedència o...

És obligatori l’expedient previ de l’art. 7 del Conveni 158 OIT en els acomiadaments disciplinaris?
Entrada

És obligatori l’expedient previ de l’art. 7 del Conveni 158 OIT en els acomiadaments disciplinaris?

STSJ de Catalunya de 04 de juliol de 2023, Rec. 1749/2023, ECLI:ES:TSJCAT:2023:7688 És obligatori l’expedient previ de l’art. 7 del Conveni 158 OIT en els acomiadaments disciplinaris? Qüestió Plantejada Es planteja si és necessària l’existència d’un expedient previ a l’acomiadament, perquè el treballador pugui conèixer els càrrecs formulats contra ell per part de l’empresa, en...

Còmput del nombre de treballadors per si un acomiadament és objectiu o col·lectiu
Entrada

Còmput del nombre de treballadors per si un acomiadament és objectiu o col·lectiu

STS de 30 de maig de 2023, Rec. 189/2022, ECLI:ES:TS:2023:2436 Còmput del nombre de treballadors per a determinar si estem davant un acomiadament objectiu o col·lectiu en el cas de grup d’empreses. Qüestió Plantejada La qüestió que es planteja és determinar si l’extinció del contracte del treballador es degué tramitar per acomiadament col·lectiu, en lloc...

STS si la incompareixença de l’empresa en el judici equival a la improcedència de l’acomiadament
Entrada

STS si la incompareixença de l’empresa en el judici equival a la improcedència de l’acomiadament

STS de 18 de maig de 2023, Rec. 2154/2022, ECLI:ES:TS:2023:2236 Es planteja si la incompareixença de l’empresa a l’acte de judici condueix automàticament a la declaració d’improcedència de l’acomiadament i a l’extinció de la relació laboral.   Qüestió Plantejada Es planteja si la incompareixença de l’empresa a l’acte de judici condueix automàticament a la declaració...

STS prova de l’informe d’un detectiu privat en un acomiadament
Entrada

STS prova de l’informe d’un detectiu privat en un acomiadament

STS de 25 de maig de 2023, Rec. 2339/2022, ECLI:ES:TS:2023:2293 Es planteja la validesa de la prova de l’informe d’un detectiu privat en el qual l’empresa sustenta l’acomiadament per realitzar el treballador activitats incompatibles amb la situació d’incapacitat temporal en ser labors d’esforç al jardí i hort de la seva casa. Es tracta d’una prova...

STS Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal
Entrada

STS Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal

STSJ Catalunya de 20 d’abril de 2023, Rec. 6079/2022, ECLI:ES:TSJCAT:2023:3734: Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal (IT) anterior a l’entrada en vigor de la Llei 15/2022 integral d’Igualtat. Avís del TSJ de Catalunya davant aquests supòsits.   Qüestió Plantejada Acomiadament d’un treballador en situació d’Incapacitat Temporal (IT) per lumbàlgia i cervicàlgia, es planteja la nul·litat per discriminatori...

STS Consulta de pàgines web per a fins particulars i improcedència de l’acomiadament
Entrada

STS Consulta de pàgines web per a fins particulars i improcedència de l’acomiadament

STS de 26 d’abril de 2023, Rec. 1451/2022, ECLI:ES:TS:2023:4886: Consulta de pàgines web per a fins particulars i improcedència de l’acomiadament.   Qüestió Plantejada Ús d’ordinador i consulta de pàgines web per a fins particulars en horari de treball, dedicant gran part de la seva jornada a tals connexions.   Criteri del TS La validesa...