STS de 21 de juliol de 2021 (Rec. 4877/2020). ECLI:ES:TS:2021:3115
Entrada

STS de 21 de juliol de 2021 (Rec. 4877/2020). ECLI:ES:TS:2021:3115

Qüestió plantejada Es planteja la inadmissió d’una prova de vídeo vigilància aportada per l’empresa per a justificar un acomiadament d’uns vigilants de seguretat que havien comès irregularitats en els controls de seguretat en vehicles la realització dels quals és registrada i comunicada. Es comprova per les càmeres de l’aparcament, que enfoquen l’accés dels vehicles, que...

STS de 21 de Juliol de 2021 (Rec. 2128/2018) ECLI:ES:TS:2021:3187
Entrada

STS de 21 de Juliol de 2021 (Rec. 2128/2018) ECLI:ES:TS:2021:3187

Qüestió plantejada Es planteja com ha d’efectuar-se el còmput de 90 dies establert en l’art. 51 ET, per a determinar el llindar entre l’acomiadament objectiu individual i l’acomiadament col·lectiu. El TJUE va resoldre que el còmput havia de realitzar-se respecte als acomiadaments anteriors i posteriors, si bé, no va aclarir el terme “successius” que regula...

Acomiadament objectiu per causes productives derivades de la COVID-19
Entrada

Acomiadament objectiu per causes productives derivades de la COVID-19

STSJ Galícia d’11 de maig de 2021 (Rec. 150/2021). ECLI:ÉS:TSJGAL:2021:1479   Qüestió plantejada. Acomiadament objectiu per causes productives durant la situació de pandèmia derivada de la COVID 19 i interpretació de l’art. 2 del RD Llei 9/2020 que impedeix els acomiadaments per causes de Força Major o ETOP. Es planteja si aquesta prohibició d’acomiadament afecta...

Rcud. 3630/2018 (ECLI:ES:TS:2021:1955) Acomiadament Nul – Salaris de tramitació i dret a vacances
Entrada

Rcud. 3630/2018 (ECLI:ES:TS:2021:1955) Acomiadament Nul – Salaris de tramitació i dret a vacances

STS d’11 de maig de 2021 (Rcud. 3630/2018). ECLI:ES:TS:2021:1955 Qüestió plantejada. Es planteja si després de la readmissió en un acomiadament nul i el pagament dels salaris de tramitació, el treballador té o no dret al gaudi de les vacances pel període que mitjana entre la data de l’acomiadament i la seva reincorporació efectiva. Criteri...

STS de 20 de gener de 2021 (Rec. 2093/2018)
Entrada

STS de 20 de gener de 2021 (Rec. 2093/2018)

Qüestió plantejada. Es planteja la qüestió de si la baixa voluntària d’un treballador es pot considerar nul·la per l’existència de vicis del consentiment o coaccions quan en una reunió l’empresa anuncia l’exercici d’accions laborals i penals, davant incompliments reiterats. Criteri del TS El fet que es posi en coneixement del treballador l’existència d’uns fets greus,...

Calcula aquí els teus rendiments nets per a saber si tens dret a cobrar el nou cessament d’activitat
Entrada

Calcula aquí els teus rendiments nets per a saber si tens dret a cobrar el nou cessament d’activitat

Els autònoms que van accedir al nou cessament d’activitat hauran d’acreditar un nivell de caiguda de rendiments nets. Al final de l’article pots descarregar una plantilla per a preveure si compleixes aquesta condició o hauries de renunciar a les ajudes. Els autònoms poden accedir des del passat 1 de febrer a les noves ajudes per cessament...

STSJ La negativa a concedir una pròrroga a una excedència voluntària, no suposa l’existència d’un acomiadament
Entrada

STSJ La negativa a concedir una pròrroga a una excedència voluntària, no suposa l’existència d’un acomiadament

STSJ Madrid d’11 de Setembre de 2020, (Rec. Suplicació 383/2020) Qüestió plantejada. Un treballador sol·licita que se li prorrogui la seva excedència voluntària inicial. L’empresa remet burofax en el qual indica que no concedeix la pròrroga i que el treballador ha de reincorporar-se al seu lloc habitual de treball; en cas de no fer-ho entendrà...

Sentència Autos 581/2020 Acomiadament objectiu procedent Causa Covid
Entrada

Sentència Autos 581/2020 Acomiadament objectiu procedent Causa Covid

Sentència del Jutjat Social 1 de Barcelona de 15 de desembre de 2020, Actuacions 581/2020 Qüestió plantejada. La normativa dictada pel govern relativa a la COVID-19 en matèria laboral, ha estat profusa i amplia, en ella ha existit una tònica comuna, que ha estat l’obligació de manteniment d’ocupació, respecte a les empreses que s’hagin acollit...

STS 28/10/2020 Mort del rellevat i manteniment del contracte del rellevista
Entrada

STS 28/10/2020 Mort del rellevat i manteniment del contracte del rellevista

STS 28/10/2020 ECLI:ES:TS:2020:3679 Mort del rellevat i manteniment del contracte del rellevista. L’extinció del mateix es considera acomiadament.   Qüestió plantejada. Es planteja si un contracte de relleu s’extingeix per la mort del rellevat abans que aconsegueixi la jubilació total.   Criteri del TS. El contracte de relleu haurà d’aconseguir almenys una durada igual al...

Els Acomiadaments Col·lectius i el TJUE: El límit dels 90 dies a l’efecte dels llindars de l’art. 51 ET
Entrada

Els Acomiadaments Col·lectius i el TJUE: El límit dels 90 dies a l’efecte dels llindars de l’art. 51 ET

L’extinció de diversos contractes per una mateixa causa, suposa que d’acord amb l’art. 51.1) ET podem haver d’acudir al procediment d’acomiadament col·lectiu si superem el llindar previst per la legislació vigent en un període de referència de 90 dies. La STJUE d’11 de novembre de 2020 (Assumpte C-300/19) , respon a una qüestió prejudicial plantejada...

  • 1
  • 2