STSJ de Galícia Acomiadament per ofenses verbals (insults) als directius
Entrada

STSJ de Galícia Acomiadament per ofenses verbals (insults) als directius

STSJ de Galícia de 2 de desembre de 2022, Rec. 5781/2022. ECLI:ES:TSJGAL:2022:8350: Acomiadament per ofenses verbals (insults) als directius, si bé existeix una reclamació de drets per part del treballador. Acomiadament procedent? o Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat? Fets Treballador sol·licita una reducció de jornada d’1 hora diària, retardant la seva hora...

En quins casos un negoci pagaria indemnitzacions per acomiadament superiors a les que marca la llei?
Entrada

En quins casos un negoci pagaria indemnitzacions per acomiadament superiors a les que marca la llei?

Hi ha diverses sentències que estableixen suposats en els quals els negocis han de pagar a les seves assalariats indemnitzacions superiors als 33 dies per any treballat que marca la llei. Els laboralistes expliquen aquests casos. A Espanya, la indemnització per acomiadament improcedent fixada en la llei se situa en els 33 dies de servei...

La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica
Entrada

La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica

STS de 17 d’abril de 2023, Rec. 1368/2022. ECLI:ES:TS:2023:1566 Qüestió Plantejada La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica, pel fet d’impugnar-la, en un procés d’Incapacitat Temporal (IT) no superior a 365 dies: Està justificada? o És causa d’acomiadament disciplinari?   Criteri del TS L’alta mèdica per contingències comunes, emesa dins dels 365 dies,...

STSJ Criteris respecte a les indemnitzacions per acomiadament
Entrada

STSJ Criteris respecte a les indemnitzacions per acomiadament

STSJ de Madrid de 8 de febrer de 2023, Rec. 1348/2022. ECLI:ES:TSJM:2023:1614: Criteris respecte a les indemnitzacions per acomiadament. Quan procedeix i quan no, una indemnització d’acomiadament superior a la legalment taxada. Qüestió Plantejada Quan procedeix la indemnització addicional per acomiadament disciplinari, i els requisits que s’exigeixen per a poder reconèixer-la. a) Compensació/Descompte indemnitzacions anteriors...

STS de 15 de novembre de 2022 Treballador que és acomiadat el dia després que manifestés per WhatsApp disconformitat
Entrada

STS de 15 de novembre de 2022 Treballador que és acomiadat el dia després que manifestés per WhatsApp disconformitat

STS de 15 de novembre de 2022, Rec. 2645/2021, ECLI:ES:TS:2022:4345 – Treballador que és acomiadat l’endemà que manifestés per WhatsApp a l’empresari la seva disconformitat per la falta de pagament de l’excés de jornada, impossibilitant al treballador realitzar cap reclamació. Acomiadament nul per represàlia? S’aplica la garantia d’indemnitat? Qüestió Plantejada El dia 26 de juny...

STS de 23 de novembre de 2022 Acomiadament. Subrogació convencional
Entrada

STS de 23 de novembre de 2022 Acomiadament. Subrogació convencional

STS de 23 de novembre de 2022, Rec. 2919/2021, ECLI:ES:TS:2022:4351 – Acomiadament. Subrogació convencional. Determinació conveni col·lectiu aplicable. Empleat d’empresa multiservei que presta serveis de conserge per a una comunitat de propietaris. No és aplicable la subrogació prevista en el conveni de neteja. Qüestió Plantejada Es tracta de dilucidar si és aplicable la subrogació convencional...

STS de 28 de novembre de 2022 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió
Entrada

STS de 28 de novembre de 2022 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió

STS de 28 de novembre de 2022, Rec. 3498/2021, ECLI:ES:TS:2022:4356 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió. Al només ser possible l’extinció indemnitzada de l’acomiadament, es reportaran també els salaris de tramitació. Qüestió Plantejada Es tracta de determinar si davant la impossibilitat de readmissió, en un acomiadament qualificat com a improcedent, procedeix atorgar el dret d’opció...

STSJ Madrid de 15 de desembre de 2021  ECLIS:ES:TSJM:2021:14515
Entrada

STSJ Madrid de 15 de desembre de 2021 ECLIS:ES:TSJM:2021:14515

STSJ Madrid de 15 de desembre de 2021, Rec. 858/2021, ECLIS:ES:TSJM:2021:14515: treballadora que en el lloc de treball, i amb uniforme de l’empresa, en un vídeo de TikTok diu: “Si algú vol opinar de la meva vida, que aixequi el dit i se’l fiqui per el…” Llibertat d’expressió? Aplicació de la Teoria Gradualista?. Qüestió Plantejada...

STSJ Castella i Lleó: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis
Entrada

STSJ Castella i Lleó: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis

STSJ Castella i Lleó: Valladolid de 15 de juliol de 2022 Rec. 1576/2022, ECLI:ES:STSJCL:2022:3075: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis: El termini de caducitat s’inicia a partir d’aqueix moment? És necessari remetre burofax i recepció d’aquest? Qüestió Plantejada S’entrega carta d’acomiadament al treballador, en presència...

STS de 23 de febrer de 2022: El TS es planteja si la declaració de nul·litat d’un acomiadament per vulneració de drets fonamentals comporta la condemna automàtica a l’empresa
Entrada

STS de 23 de febrer de 2022: El TS es planteja si la declaració de nul·litat d’un acomiadament per vulneració de drets fonamentals comporta la condemna automàtica a l’empresa

STS de 23 de febrer de 2022, Rcud. 4322/2019 ECLI:ES:TS:2022:830: el TS es planteja si la declaració de nul·litat d’un acomiadament per vulneració de drets fonamentals comporta la condemna automàtica a l’empresa al pagament de la indemnització per danys morals, fins i tot quan la demanda no ha concretat els paràmetres per al seu càlcul....