Reconeixement pensió de viduïtat Matrimoni ritu Ortodox no inscrit al Registre Civil
Entrada

Reconeixement pensió de viduïtat Matrimoni ritu Ortodox no inscrit al Registre Civil

TSJ MAdrid de 23 de maig de 2018 (AS 2018/2104) Rec. 847/2017: Reconeixement pensió de viduïtat Matrimoni ritu Ortodox no inscrit al Registre Civil   Qüestió plantejada. Es planteja si un matrimoni celebrat pel ritu Ortodox i no inscrit al Registre Civil Espanyol dóna dret a la pensió de viduïtat per part del cònjuge supervivent....