RD Llei 28/2020: Treball a Distància
Entrada

RD Llei 28/2020: Treball a Distància

El BOE de 23 de setembre de 2020 publica el RD Llei 28/2020, pel qual es regula el treball a distància. Es tracta d’una mesura de suport a l’economia per a evitar contreure encara més el mercat de treball. La important caiguda de l’ocupació i del PIB a conseqüència de la pandèmia han fet necessari...

Avantprojecte de Llei del Treball a Distància
Entrada

Avantprojecte de Llei del Treball a Distància

Durant el confinament, s’han hagut de plantejar noves fórmules de treball, entre elles, el conegut teletreball, que actualment només es regula en l’art. 13 del ET. Així avantprojecte de Llei de Treball a distància, pretén regular de forma més exhaustiva, aquesta nova situació laboral a la qual s’han hagut d’adaptar la majoria de les empreses...