STS de 14 de desembre de 2022 Centres de treball itinerants

STS de 14 de desembre de 2022 Centres de treball itinerants

STS de 14 de desembre de 2022, Rec. 4399/2019, ECLI:ES:TS:2022:4637 – En cas de centres de treball itinerants És mobilitat geogràfica el canvi de centre de treball a una altra localitat diferent més de 300 Km?   Qüestió Plantejada La qüestió que es planteja és determinar si la decisió empresarial de canvi de centre de treball a una localitat que dista més de 300 km, és una mobilitat geogràfica injustificada, en casos en els quals el centre de treball és itinerant o mòbil, i així consta en el propi contracte de treball.   Criteri del TS S’ha de tenir en...

STS de 15 de novembre de 2022 falta de previ avís per part del demandant

STS de 15 de novembre de 2022 falta de previ avís per part del demandant

STS de 15 de novembre de 2022, Rec. 1019/2019, ECLI:ES:TS:2022:4128 – Es planteja si la falta de previ avís per part del demandant de no poder comparèixer a l’acte de conciliació i posterior judici, permet que pugui ser justificada a posteriori i no tenir-ho per desistit de la seva demanda. Qüestió Plantejada Es planteja si la falta de previ avís per part del demandant de no poder comparèixer a l’acte de conciliació i posterior judici permet que pugui ser justificada a posteriori i no tenir-ho per desistit de la seva demanda. El demandant, a més, havia atorgat un poder apud...

Els autònoms poden enviar missatges a empleats fora d’horari si ho fan per un grup de WhatsApp

Els autònoms poden enviar missatges a empleats fora d’horari si ho fan per un grup de WhatsApp

Dos pronunciaments dels tribunals i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades accepten que els autònoms puguin comunicar-se amb els seus empleats fora d’horari laboral si tenen un grup de WhatsApp. Comunicar-se amb els assalariats per WhatsApp és una de les qüestions que més dubtes genera entre els autònoms i negocis amb empleats. En aquest sentit, una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Galícia i el tractament d’una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) van aportar més informació sobre els límits als quals poden arribar les empreses en l’ús del servei de missatgeria instantània. La primera...

STS de 15 de novembre de 2022 Treballador que és acomiadat el dia després que manifestés per WhatsApp disconformitat

STS de 15 de novembre de 2022 Treballador que és acomiadat el dia després que manifestés per WhatsApp disconformitat

STS de 15 de novembre de 2022, Rec. 2645/2021, ECLI:ES:TS:2022:4345 – Treballador que és acomiadat l’endemà que manifestés per WhatsApp a l’empresari la seva disconformitat per la falta de pagament de l’excés de jornada, impossibilitant al treballador realitzar cap reclamació. Acomiadament nul per represàlia? S’aplica la garantia d’indemnitat? Qüestió Plantejada El dia 26 de juny de 2020, un treballador amb contracte temporal i que finalitzava la seva prestació de serveis en un mes i 24 dies després, remet a l’empresari un WhatsApp amb una relació d’hores extraordinàries. El dia 29 de juny 2020, l’endemà passat, manifesta el seu desacord respecte...

STS de 23 de novembre de 2022 Acomiadament. Subrogació convencional

STS de 23 de novembre de 2022 Acomiadament. Subrogació convencional

STS de 23 de novembre de 2022, Rec. 2919/2021, ECLI:ES:TS:2022:4351 – Acomiadament. Subrogació convencional. Determinació conveni col·lectiu aplicable. Empleat d’empresa multiservei que presta serveis de conserge per a una comunitat de propietaris. No és aplicable la subrogació prevista en el conveni de neteja. Qüestió Plantejada Es tracta de dilucidar si és aplicable la subrogació convencional prevista en el conveni col·lectiu de neteja, a l’empleat d’una empresa multiserveis que treballa com a conserge per a una comunitat de propietaris, o existeix un acomiadament per no subrogació. Criteri del TS Tal com estableix la STS de 26 de novembre de 2018 (Rcud....

STS de 28 de novembre de 2022 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió

STS de 28 de novembre de 2022 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió

STS de 28 de novembre de 2022, Rec. 3498/2021, ECLI:ES:TS:2022:4356 – Acomiadament i impossibilitat de readmissió. Al només ser possible l’extinció indemnitzada de l’acomiadament, es reportaran també els salaris de tramitació. Qüestió Plantejada Es tracta de determinar si davant la impossibilitat de readmissió, en un acomiadament qualificat com a improcedent, procedeix atorgar el dret d’opció a l’empresari o acordar l’extinció del contracte de treball amb abonament de la indemnització legal i els salaris de tramitació des de l’acomiadament fins a la data d’extinció. Criteri del TS Com estableix la STS d’1 de juny de 2022 (Rcud. 2067/2021), STS de 9...

Nova proposta de pujada del SMI: els negocis pagarien fins a 1.584 euros més a l’any per empleat

Nova proposta de pujada del SMI: els negocis pagarien fins a 1.584 euros més a l’any per empleat

El Comitè d’experts del Ministeri de Treball ha recomanat al Govern diversos escenaris per a pujar l’SMI en 2023. Els autònoms pagarien entre 890 i 1.584 euros més a l’any per cada treballador que tinguin cobrant el salari mínim. Que se suma als anteriors increments. La taula d’experts designats pel Ministeri de Treball ja ha preparat el seu informe de recomanacions al Govern per a pujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI), que actualment està situat en 1.000 euros al mes. Finalment, el document que va rebre aquest dilluns la Vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, eleva...

Els autònoms han de recordar als seus empleats la necessitat consumir els seus dies lliures abans de cap d’any

Els autònoms han de recordar als seus empleats la necessitat consumir els seus dies lliures abans de cap d’any

Diverses sentències judicials van recalcar l’obligació dels autònoms de vetllar perquè els seus empleats gaudeixin de les seves vacances pendents en els terminis previstos. En cas contrari, aquests podran fer-ho amb posterioritat. A penes uns dies abans que acabi l’any natural, molts autònoms amb empleats i petits negocis es troben en la situació que alguns dels seus assalariats no han gaudit del total de dies de vacances disponibles en la seva bossa de dies lliures anual. Es tracta d’una qüestió que genera una certa controvèrsia, ja que en alguns casos no queda clar la manera de conducta perquè tant l’empresa com el treballador...

STSJ Madrid de 15 de desembre de 2021  ECLIS:ES:TSJM:2021:14515

STSJ Madrid de 15 de desembre de 2021 ECLIS:ES:TSJM:2021:14515

STSJ Madrid de 15 de desembre de 2021, Rec. 858/2021, ECLIS:ES:TSJM:2021:14515: treballadora que en el lloc de treball, i amb uniforme de l’empresa, en un vídeo de TikTok diu: “Si algú vol opinar de la meva vida, que aixequi el dit i se’l fiqui per el…” Llibertat d’expressió? Aplicació de la Teoria Gradualista?. Qüestió Plantejada Es planteja acomiadament de treballadora que penja en la xarxa social “TikTok” un vídeo amb l’uniforme de l’empresa amb expressions del tipus: “…Atenció, si algú vol opinar sobre la meva vida que aixequi un dit i se’l fiqui pel cul…” Posteriorment, la hi veu ballant...

STSJ Castella i Lleó: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis

STSJ Castella i Lleó: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis

STSJ Castella i Lleó: Valladolid de 15 de juliol de 2022 Rec. 1576/2022, ECLI:ES:STSJCL:2022:3075: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis: El termini de caducitat s’inicia a partir d’aqueix moment? És necessari remetre burofax i recepció d’aquest? Qüestió Plantejada S’entrega carta d’acomiadament al treballador, en presència de 2 testimonis, que es nega a recollir i signar. Es planteja si és necessari remetre burofax o s’entén que la carta està ben notificada i des de la data inicial comencen a computar els terminis. Criteri del TSJ L’empresa demandada va procedir a notificar...