STSJ de Galícia Acomiadament per ofenses verbals (insults) als directius

STSJ de Galícia Acomiadament per ofenses verbals (insults) als directius

STSJ de Galícia de 2 de desembre de 2022, Rec. 5781/2022. ECLI:ES:TSJGAL:2022:8350: Acomiadament per ofenses verbals (insults) als directius, si bé existeix una reclamació de drets per part del treballador. Acomiadament procedent? o Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat? Fets Treballador sol·licita una reducció de jornada d’1 hora diària, retardant la seva hora d’entrada. Això és denegat per l’empresari. El treballador formula demanda de reconeixement de dret. El treballador poc temps després verbalitza el següent: “Aquesta empresa es va a la merda, i no triga a tancar, perquè no té futur”, “Arturo i Carlos Francisco són unes males...

En quins casos un negoci pagaria indemnitzacions per acomiadament superiors a les que marca la llei?

En quins casos un negoci pagaria indemnitzacions per acomiadament superiors a les que marca la llei?

Hi ha diverses sentències que estableixen suposats en els quals els negocis han de pagar a les seves assalariats indemnitzacions superiors als 33 dies per any treballat que marca la llei. Els laboralistes expliquen aquests casos. A Espanya, la indemnització per acomiadament improcedent fixada en la llei se situa en els 33 dies de servei per cada any treballat. No obstant això, en determinats casos, els autònoms i negocis podrien veure’s obligats a abonar als seus assalariats, en cas d’acomiadament, quantitats bastant superiors, fins a 15 dies més, segons diferents decisions judicials. Així ho van constatar diverses recents sentències judicials, que...

La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica

La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica

STS de 17 d’abril de 2023, Rec. 1368/2022. ECLI:ES:TS:2023:1566 Qüestió Plantejada La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica, pel fet d’impugnar-la, en un procés d’Incapacitat Temporal (IT) no superior a 365 dies: Està justificada? o És causa d’acomiadament disciplinari?   Criteri del TS L’alta mèdica per contingències comunes, emesa dins dels 365 dies, extingeix la IT amb efectes de l’endemà de la seva emissió, per la qual cosa el treballador està obligat a reincorporar-se al seu lloc de treball el dia en què es produeixin els seus efectes, amb independència que l’hagi impugnat mitjançant la interposició d’una Reclamació...

Conseqüències legals de pagar sous per sota del Salari Mínim

Conseqüències legals de pagar sous per sota del Salari Mínim

Quines conseqüències legals té per a un autònom pagar als seus empleats per sota del Salari Mínim? Els autònoms o negocis que estiguin pagant algun salari per sota del mínim que estableix la llei poden enfrontar-se un recàrrec del 35% en les quotes no abonades a la Seguretat Social i a multes de fins a 7.500 euros per treballador. El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’ha elevat cinc vegades en cinc anys, aconseguint els 1080 euros bruts en 14 pagues el mes de febrer passat. Els autònoms no que no comptin amb l’ajuda d’un gestor, graduat social o advocat han pogut oblidar...

STSJ Criteris respecte a les indemnitzacions per acomiadament

STSJ Criteris respecte a les indemnitzacions per acomiadament

STSJ de Madrid de 8 de febrer de 2023, Rec. 1348/2022. ECLI:ES:TSJM:2023:1614: Criteris respecte a les indemnitzacions per acomiadament. Quan procedeix i quan no, una indemnització d’acomiadament superior a la legalment taxada. Qüestió Plantejada Quan procedeix la indemnització addicional per acomiadament disciplinari, i els requisits que s’exigeixen per a poder reconèixer-la. a) Compensació/Descompte indemnitzacions anteriors És doctrina pacifica que es permet compensar la indemnització abonada per l’extinció de l’últim contracte per una decisió empresarial en la qual es reconeix i abona una indemnització. El reconeixement d’una indemnització superior suposa el descompte del ja cobrat. Del mateix acte no pot néixer...

Els contractes formatius en alternança cotitzaran a temps complet

Els contractes formatius en alternança cotitzaran a temps complet

L’1 de juny entraran en vigor algunes novetats al voltant del contracte de formació en alternança. Els negocis que contractin estudiants hauran de pagar les seves cotitzacions a temps complet, encara que aquests treballin a jornada parcial. Els autònoms i negocis que incorporin a les seves plantilles a alumnes mitjançant la fórmula de la formació en alternança hauran de pagar les seves cotitzacions a temps complet a partir del pròxim 1 de juny. Fins i tot, encara que aquests treballin només a jornada parcial. Es tracta de la novetat més important recollida en la segona fase d’aplicació d’aquests contractes, i que ha estat...

Mesures relatives a la prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures

Mesures relatives a la prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures

Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig pel qual s’adopten entre altres mesures les relatives a la prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures. El BOE de 12 de maig de 2023, ha publicat una sèrie de mesures relatives a la prevenció de riscos laborar-los en relació amb les altes temperatures i al desenvolupament de determinades activitats a l’aire lliure.   1.- Qüestions ambientals en el treball a l’aire lliure Es modifica l’RD 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 1.1.- Treballs a l’aire lliure i que no puguin quedar tancats S’hauran de...

La no gestió del Registre Horari per part d’una empresa suposa la presumpció de jornada completa

La no gestió del Registre Horari per part d’una empresa suposa la presumpció de jornada completa

STSJ de Galícia de 6 de febrer de 2023, Rec. 1560/2022. ECLI:ÉS:TSJGAL:2023:713: la no gestió del Registre Horari per part d’una empresa suposa la presumpció de jornada completa, tot i que la treballadora no emplena el registre horari, encara i haver estat requerida per a això. Qüestió Plantejada Treballadora que presta serveis a temps parcial (20 hores setmana) i es dedica a la dinamització i gestió de les xarxes socials dels clients de l’ocupadora. No emplena el registre horari, si bé, l’empresa li ho requereix mitjançant e-mail. Es presumeix que existeix jornada completa? O S’entén que hi ha una falta...

Com han de ser tractats els festius legals si se solapen amb el descans setmanal prefixat

Com han de ser tractats els festius legals si se solapen amb el descans setmanal prefixat

STSJ de Madrid de 8 de febrer de 2023, Rec. 1348/2022. ECLI:ES:TSJM:2023:1614: Si un festiu se solapa amb un dia de descans, el treballador: ho perd? Té dret a compensar-ho amb un altre dia festiu? Qüestió Plantejada Com han de ser tractats els festius legals si se solapen amb el descans setmanal prefixat per a cada treballador: realment es perden? s’ha de compensar amb un altre dia?   Criteri del TSJ El TSJ ens diu que el descans setmanal res té a veure amb la jornada. Els festius han de gaudir-se en la seva data. Les festivitats són un descans...

Calculadora per a conèixer el salari per hora mínim que han de pagar els autònoms als seus empleats

Calculadora per a conèixer el salari per hora mínim que han de pagar els autònoms als seus empleats

La gestoria Barcons ha elaborat per a Autònoms i Emprenedors una calculadora perquè els autònoms puguin conèixer quin és el salari mínim per hora que hauran de pagar als seus empleats el 2023. El Govern va aprovar en febrer el Reial decret llei 99/2023, de 14 de febrer, que va elevar amb efectes retroactius el Salari Mínim Interprofessional (SMI) al nostre país. Des d’aquell moment, els autònoms han de pagar, almenys, 1.080 euros mensuals per 14 pagues o 1.260 euros al mes per 12 pagues als seus treballadors. Com en les anteriors pujades, aquesta normativa fixa la quantitat mínima que pot cobrar un empleat de manera anual, mensual...