RD Llei 32/2021 mesures urgents reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació en el mercat de treball

RD Llei 32/2021 mesures urgents reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació en el mercat de treball

RD Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació en el mercat de treball. Pendent de convalidació, el Govern en el BOE del 30 de desembre de 2021, ha aprovat l’RD Llei 32/2021 pel qual s’aprova la Reforma Laboral, la qual entra en vigor a partir del dia 31 de desembre de 2021. 1.- Contracte Formatiu. (Art.11 ET). Es modifica l’art. 11 ET, quant als contractes de formació, suprimint: a) Contracte en pràctiques (títol universitari, FP mitjà o superior) b) Contracte per a la formació...

STSJ Madrid de 12 de juliol de 2021 (Rec. 458/2021). ECLI:ES:TSJM:2021:8094

STSJ Madrid de 12 de juliol de 2021 (Rec. 458/2021). ECLI:ES:TSJM:2021:8094

Qüestió plantejada. Es discuteix si un acomiadament objectiu en època COVID d’una professora que ha estat afectada per ERTO pot ser declarat procedent atesa la disminució d’alumnat i a la rescissió del contracte de lloguer on es desenvolupava l’activitat. Criteri del TSJ. Com indica la STS de 20 d’abril de 20161 a més de provar la concurrència de la causa econòmica, tècnica o productiva deu acredités que la mesura adoptada és adequada i proporcionada a la fi perseguit, sense que la decisió empresarial pugui escapar del control judicial, ja que tal com indica la STS de 27 de gener de...

Resolució SLT/8/2022 per la qual s’estableixen les mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/8/2022 per la qual s’estableixen les mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

El DOGC de 5 de gener de 2022, núm. 8578A, ha publicat la Resolució SLT/8/2022, per la qual es prorroga l’enduriment de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid19, en continuar augmentant els contagis, mantenint el “toc de queda” i el tancament de l’oci nocturn. Aquestes mesures entren en vigor a partir del dia 7 de gener de 2022, amb una durada prevista de 14 dies.   1.- Mesures de protecció individual i col·lectiva. La norma exigeix adoptar les mesures necessàries per a evitar els riscos de propagació de...

STS de 21 de setembre de 2021, Rec. 45/2020, ECLI:ES:TS:2021:3396

STS de 21 de setembre de 2021, Rec. 45/2020, ECLI:ES:TS:2021:3396

STS de 21 de setembre de 2021, Rec. 45/2020, ECLI:ÉS:TS:2021:3396, còmput de l’antiguitat en els premis de vinculació quan existeixen interrupcions en el contracte de treball superiors a 7 mesos. Qüestió plantejada: Es planteja si les interrupcions superiors a 7 mesos en el contracte de treball trenquen amb el còmput de l’antiguitat per al cobrament d’un premi de vinculació Criteri del TS: Segons la STS de 20 de desembre de 2020, Rcud. 3954/2018, la doctrina de la unitat essencial del vincle és diferent en funció que operi a l’efecte del complement per antiguitat o de la indemnització extintiva. El complement...

RD Llei 30/2021 mesures urgents de prevenció i contenció COVID-19

RD Llei 30/2021 mesures urgents de prevenció i contenció COVID-19

RD Llei 30/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents de prevenció i contenció per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. A causa de l’augment de contagis provocat per la variant Omicron de la COVID-19, el Govern ha modificat la Llei 2/2021, establint l’obligatorietat de l’ús de mascareta en els espais exteriors. 1.- Ús Obligatori de mascaretes. Les persones de 6 anys d’ara endavant queden obligades a l’ús de mascareta en: .- Via pública, espais a l’aire lliure, espais tancats d’ús o oberts al públic. .- Mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, ferrocarril, en...

Resolució SLT/3787/2021 per la qual s’estableixen les mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/3787/2021 per la qual s’estableixen les mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/3787/2021 de 23 de desembre per la qual s’estableixen les mesures per a contenir el brot epidèmic de la COVID-19 a Catalunya. El DOGC de 23 de desembre de 2021, núm. 8569A, ha publicat la Resolució SLT/3787/2021, per la qual s’endureixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19, entre les quals destaquen la reimplantació del “toc de queda” i el tancament de l’oci nocturn. Aquestes mesures entren en vigor a partir del dia 24 de desembre de 2021.   1.- Mesures de protecció individual i col·lectiva. La norma...

STS de 07 de setembre de 2021, Rec. 1864/2018, ECLI:ES:TS:2021:3297 Acomiadament Objectiu i readmissió

STS de 07 de setembre de 2021, Rec. 1864/2018, ECLI:ES:TS:2021:3297 Acomiadament Objectiu i readmissió

STS de 07 de setembre de 2021, Rec. 1864/2018, ECLI:ÉS:TS:2021:3297, Acomiadament Objectiu i readmissió. Nou acomiadament esmenant defectes formals. Art. 110.4 LRJS. És necessària l’efectiva prestació de serveis perquè la readmissió sigui regular. Qüestió plantejada. Perquè s’entengui realitzada correctament la readmissió, és necessària l’efectiva prestació de serveis? El present cas ens planteja la regularitat o no d’una readmissió després d’una sentència que declara improcedent per defectes de forma un acomiadament objectiu per causes econòmiques, i immediatament procedeix a un nou acomiadament per les mateixes causes.   Criteri del TS. La STS de 10 d’octubre de 2017 (Rcud. 1507/2015) estableix que...

Resolució SLT/3652/2021 per la qual s’estableixen les mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/3652/2021 per la qual s’estableixen les mesures per a contenir la COVID-19 a Catalunya

Resolució SLT/3652/2021 de 7 de desembre per la qual s’estableixen les mesures per a contenir el brot epidèmic de la COVID-19 a Catalunya. El DOGC de 10 de desembre de 2021, núm. 8560, ha publicat la Resolució SLT/3652/2021, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid19. Continua l’exigència del passaport Covid19. Aquestes mesures entren en vigor a partir del dia 10 de desembre de 2021.   1.- Mesures de protecció individual i col·lectiva. La norma exigeix adoptar les mesures necessàries per a evitar els riscos de...

Resolució SLT/3590/2021 d’1 de desembre mesures contenció Covid-19 a Catalunya

Resolució SLT/3590/2021 d’1 de desembre mesures contenció Covid-19 a Catalunya

Resolució SLT/3590/2021 d’1 de desembre per la qual es modifica la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s’estableixen les mesures per a contenir el brot epidèmic de la COVID-19 a Catalunya i s’aixeca la suspensió de l’eficàcia de determinats dels seus apartats. El DOGC de 2 de desembre de 2021, núm. 8556, ha publicat la Resolució SLT/3590/2021, per la qual es modifica la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid19. En aquestes mesures s’aixeca la suspensió...

Els autònoms que són família monoparental demanen ampliar la seva prestació per maternitat a 32 setmanes

Els autònoms que són família monoparental demanen ampliar la seva prestació per maternitat a 32 setmanes

Els homes i dones autònomes que són família monoparental han demanat al Govern poder ampliar la seva prestació per maternitat o paternitat a 32 setmanes, ja que la Llei estipula que cada progenitor té dret a 16 setmanes i ells estan solos. Seguretat Social va assegurar “estar analitzant” aquest tema i diversos Tribunals ja l’estan reconeixent. Els autònoms i autònomes que constitueixen una família monoparental estan sofrint un greuge comparatiu enfront de les famílies biparentals (en les quals hi ha dos membres). Mentre que, en les últimes, cada progenitor té dret a 16 setmanes de prestació per maternitat o paternitat, és a dir, 32 en total, els...