STSJ Jutjat Social Competent en casos de teletreball

STSJ Jutjat Social Competent en casos de teletreball

STSJ Catalunya de 2 de febrer de 2023, Rec. 4863/2022, ECLI:ES:TSJCAT:2023:855: En els supòsits de Teletreball o treball a distància, quin és el Jutjat Social Competent?   Qüestió Plantejada En els supòsits de Teletreball o treball a distància, Quin és el Jutjat Social Competent?   Criteri del TSJ L’Art. 10 de la LRJS estableix que serà jutjat competent el del lloc de prestació dels serveis o el del domicili del demandat, a elecció del demandant. Però quan es tracta de treball en línia resulta difícil conèixer quin és el lloc de prestació dels serveis, ja que la web permet treballar...

SAN núm. 80/2023 de 19 de juny de 2023

SAN núm. 80/2023 de 19 de juny de 2023

Qüestió Plantejada Es planteja si els treballadors que es trobin en IT poden ser exclosos del cobrament d’una prima vinculada a un percentatge d’absentisme. Criteri de l’AN Els plans d’incentius establerts per l’empresa tenen com a únic propòsit la consecució de determinats objectius de venda, en els quals l’absentisme, es configura com una barrera per a no percebre’l en cas que se sobrepassin els percentatges d’inassistència al treball. S’ha de tenir en compte la Llei 15/2022 integral d’igualtat en les quals s’estableix la prohibició de discriminació per qüestió d’IT, per això, els treballadors que no perceben l’incentiu pel fet de...

Còmput del nombre de treballadors per si un acomiadament és objectiu o col·lectiu

Còmput del nombre de treballadors per si un acomiadament és objectiu o col·lectiu

STS de 30 de maig de 2023, Rec. 189/2022, ECLI:ES:TS:2023:2436 Còmput del nombre de treballadors per a determinar si estem davant un acomiadament objectiu o col·lectiu en el cas de grup d’empreses. Qüestió Plantejada La qüestió que es planteja és determinar si l’extinció del contracte del treballador es degué tramitar per acomiadament col·lectiu, en lloc de per acomiadament objectiu quan estem davant un grup d’empreses patològic.   Criteri del TS Sobre les unitats de còmput tal com indica el TS ha de ser el centre de treball quan ocupa més de 20 treballadors, en aquells casos en els quals els...

L’autònom que enganyi en una oferta de treball pot estar infringint la llei

L’autònom que enganyi en una oferta de treball pot estar infringint la llei

El Tribunal Suprem va ratificar una sentència on l’acusat va utilitzar una oferta de treball per a estafar als candidats. Encara que és un cas poc freqüent, els advocats van advertir que els enganys en un anunci d’ocupació poden suposar tenir greus conseqüències legals. El Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de l’Audiència Provincial d’Àlaba a un empresari com a autor d’un delicte contra els drets laborals i d’un delicte d’estafa. L’autor dels fets va emprar una oferta de treball per a estafar als candidats. Aquest fet pot ser excepcional. No obstant això, lus experts van assegurar que la publicitat...

El Mecanisme RED que substitueix als ERTO estableix noves exoneracions de quotes per als negocis

El Mecanisme RED que substitueix als ERTO estableix noves exoneracions de quotes per als negocis

El Mecanisme RED, substitut de l’ERTO, és la nova fórmula que permet als negocis mantenir als seus assalariats en situació de crisi cíclica o sectorial pagant menys cotitzacions. No obstant això, els prohibeix acomiadar fins sis mesos després de recuperar l’activitat. Aquesta setmana ha entrat en vigor el Mecanisme RED per a la flexibilitat i estabilització de l’ocupació, el substitut de la figura de l’ERTO que va ser utilitzada per autònoms i pimes durant la pandèmia. A partir d’ara, les empreses hauran d’acollir-se a noves condicions i obligacions en cas de trobar-se en dificultats per una crisi cíclica o de pèrdua d’activitat d’un sector concret. Entre les seves novetats,...

Reial decret llei 5/2023 Conciliació de la vida familiar i professional

Reial decret llei 5/2023 Conciliació de la vida familiar i professional

Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny pel qual es modifica l’Estatut de Treballadors i concretament els permisos i les mesures de conciliació de la vida familiar i professional, entre altres El BOE de 29 de juny de 2023, ha publicat l’RD Llei 5/2023, què introdueix canvis en els permisos laborals, a conseqüència de la transposició de la Directiva de la UE 2019/1158 de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors i cuidadors. També s’han introduït canvis en matèria d’adaptació i distribució de la jornada, en la forma de...

STS si la incompareixença de l’empresa en el judici equival a la improcedència de l’acomiadament

STS si la incompareixença de l’empresa en el judici equival a la improcedència de l’acomiadament

STS de 18 de maig de 2023, Rec. 2154/2022, ECLI:ES:TS:2023:2236 Es planteja si la incompareixença de l’empresa a l’acte de judici condueix automàticament a la declaració d’improcedència de l’acomiadament i a l’extinció de la relació laboral.   Qüestió Plantejada Es planteja si la incompareixença de l’empresa a l’acte de judici condueix automàticament a la declaració d’improcedència de l’acomiadament i a l’extinció de la relació laboral.   Criteri del TS En el present cas s’acomiada al treballador per cessament d’activitat d’acord amb l’art. 49.1 ET i per la dissolució, liquidació de l’empresa en relació a l’art. 51.1 ET. L’empresa no abona...

STS prova de l’informe d’un detectiu privat en un acomiadament

STS prova de l’informe d’un detectiu privat en un acomiadament

STS de 25 de maig de 2023, Rec. 2339/2022, ECLI:ES:TS:2023:2293 Es planteja la validesa de la prova de l’informe d’un detectiu privat en el qual l’empresa sustenta l’acomiadament per realitzar el treballador activitats incompatibles amb la situació d’incapacitat temporal en ser labors d’esforç al jardí i hort de la seva casa. Es tracta d’una prova obtinguda vulnerant el dret fonamental a la intimitat del treballador?   Qüestió Plantejada Es planteja la validesa de la prova de l’informe d’un detectiu privat en el qual l’empresa sustenta l’acomiadament per realitzar el treballador activitats incompatibles amb la situació d’incapacitat temporal en ser labors...

STS Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal

STS Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal

STSJ Catalunya de 20 d’abril de 2023, Rec. 6079/2022, ECLI:ES:TSJCAT:2023:3734: Acomiadament en situació d’Incapacitat Temporal (IT) anterior a l’entrada en vigor de la Llei 15/2022 integral d’Igualtat. Avís del TSJ de Catalunya davant aquests supòsits.   Qüestió Plantejada Acomiadament d’un treballador en situació d’Incapacitat Temporal (IT) per lumbàlgia i cervicàlgia, es planteja la nul·litat per discriminatori en considerar que el veritable motiu va ser la referida situació. El treballador va estar en situació de IT des del 21 de setembre de 2020 fins al 22 d’abril de 2021, si bé va ser acomiadat el dia 29 de setembre de 2020.  ...

STS Consulta de pàgines web per a fins particulars i improcedència de l’acomiadament

STS Consulta de pàgines web per a fins particulars i improcedència de l’acomiadament

STS de 26 d’abril de 2023, Rec. 1451/2022, ECLI:ES:TS:2023:4886: Consulta de pàgines web per a fins particulars i improcedència de l’acomiadament.   Qüestió Plantejada Ús d’ordinador i consulta de pàgines web per a fins particulars en horari de treball, dedicant gran part de la seva jornada a tals connexions.   Criteri del TS La validesa de la prova practicada a partir del monitoratge de l’activitat del treballador es troba emparada per la STS de 8 de febrer de 2018, Rec. 1121/2015, en la qual es descriuen les facultats empresarials en aquest sentit. El TSJ entén que s’ha d’estar al cas...