Acomiadament Objectiu: Causes Econòmiques: Disminució Persistent d’Ingressos o Vendes
Entrada

Acomiadament Objectiu: Causes Econòmiques: Disminució Persistent d’Ingressos o Vendes

El TS en data 26 de juny de 2020, (Recud. 4405/2017), ha dictat una interessant sentència, sobre la manera d’acreditar la disminució persistent d’ingressos o vendes d’acord amb l’art. 52.c) en relació a l’art. 51.1 ET.   Antecedents Es planteja si és suficient, per a determinar el nivell d’ingressos o vendes, consignar en la carta...