STS de 7 de setembre de 2022 vulneració del dret al reingrés del treballador si empresa no cobreix vacant
Entrada

STS de 7 de setembre de 2022 vulneració del dret al reingrés del treballador si empresa no cobreix vacant

STS de 7 de setembre de 2022, Rcud. 3313/2019 ECLI:ES:TS:2022:3353: Es planteja si el fet que una empresa no convoqui un procés de cobertura de la vacant que ocupava el treballador excedent d’acord amb el conveni, però realitza contractacions temporals: Estem davant una vulneració del dret al reingrés del treballador? Qüestió Plantejada El fet que...

Els autònoms que sol·licitin un nou ERTO hauran de mantenir a tots els seus treballadors
Entrada

Els autònoms que sol·licitin un nou ERTO hauran de mantenir a tots els seus treballadors

EN ALGUNS CASOS, TINDRIEN PROHIBIT ACOMIADAR FINS A 2024 Els autònoms que s’acullin als nous ERTO fins a setembre estaran obligats a mantenir la seva plantilla, almenys, fins a 2022. És més, els experts adverteixen que alguns negocis podrien tenir prohibit acomiadar fins dins de dos anys i mig. Milers d’ocupadors i milions de treballadors respiren...

Interrupció de contractes de treball i unitat essencial del vincle
Entrada

Interrupció de contractes de treball i unitat essencial del vincle

STS de 2 de desembre de 2020 (Rcud. 970/2018) Qüestió plantejada. Es planteja si cal apreciar la unitat essencial del vincle contractual, quan entre contractes administratius successius, s’ha produït una interrupció de 6 mesos i 6 dies i posterior celebració d’un contracte d’obra o servei determinat. No es discuteix el frau de llei dels diferents...

STS de 29 de desembre de 2020: Canvio Criteri durada Contracte d’Obra
Entrada

STS de 29 de desembre de 2020: Canvio Criteri durada Contracte d’Obra

STS de 29 de desembre de 2020 Qüestió plantejada. El TS en la STS de 29 de desembre de 2020, planteja un canvi de criteri respecte a la durada dels contractes d’obra i servei determinada, i canvia la doctrina quant a la durada d’aquests, fent incidència en el concepte d’autonomia, substantivitat pròpia i durada dels...

Es podrà no cridar als Fixes Discontinus?
Entrada

Es podrà no cridar als Fixes Discontinus?

Fixes Discontinus: Final de l’Estat d’Alarma Definitiu i no inici de temporada. Suspensió, Acomiadament per crida tardana o ERTO? Introducció Una vegada finalitzi l’Estat d’Alarma, i es tornin a iniciar les activitats segons les instruccions i de la forma que indiquin les autoritats, els treballadors fixos discontinus s’hauran de reincorporar gradualment als seus llocs de...

Circular RD 13/2020
Entrada

Circular RD 13/2020

El BOE de 8 d’abril de 2020, publica el RD Llei 13/2020, del 7 d’abril pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria de: a) Ocupació agrària a favor dels treballadors. Sense cap bonificació o reducció per a l’empresari. b) Agilitació dels tràmits per a les persones sense certificat digital. c) Compatibilitat de la prestació...