STS de 7 de Juliol de 2020 (Rcud. 208/2018)
Entrada

STS de 7 de Juliol de 2020 (Rcud. 208/2018)

Aquesta Sentència analitza la qüestió que es considera temps de treball en els desplaçaments dels treballadors des del seu domicili.   Qüestió plantejada Es planteja si el desplaçament, des del seu domicili, dels treballadors que presten serveis en els domicilis dels clients és de la província i en el mateix municipi és o no temps...