STS de 14 de desembre de 2022 Centres de treball itinerants
Entrada

STS de 14 de desembre de 2022 Centres de treball itinerants

STS de 14 de desembre de 2022, Rec. 4399/2019, ECLI:ES:TS:2022:4637 – En cas de centres de treball itinerants És mobilitat geogràfica el canvi de centre de treball a una altra localitat diferent més de 300 Km?   Qüestió Plantejada La qüestió que es planteja és determinar si la decisió empresarial de canvi de centre de...

La no gestió d’un registre horari és suficient perquè s’admeti l’al·legació del treballador de la realització d’hores extres?
Entrada

La no gestió d’un registre horari és suficient perquè s’admeti l’al·legació del treballador de la realització d’hores extres?

STSJ de Balears de 27 de maig de 2022, Rec. 621/2021, ECLI:ES:TSJBAL:2022:658: La no gestió d’un registre horari, és suficient perquè s’admeti l’al·legació del treballador de la realització d’hores extres? Qüestió Plantejada Es planteja si la no aportació d’un registre horari per part de l’empresa, és prova suficient perquè quedin acreditades les hores extres d’un...

STS de 22 de juliol de 2022 Quan es denega la Jubilació anticipada parcial, l’extinció del contracte de relleu
Entrada

STS de 22 de juliol de 2022 Quan es denega la Jubilació anticipada parcial, l’extinció del contracte de relleu

STS de 22 de juliol de 2022, Recud. 2621/2021 ECLI:ES:TS:2022:3166: Quan es denega la Jubilació anticipada parcial, l’extinció del contracte de relleu: És una extinció de l’art. 49 ET o estem davant un acomiadament objectiu de l’art. 52 ET? Qüestió Plantejada Es planteja si l’extinció d’un contracte de treball d’un rellevista, quan l’INSS ha denegat...

Reial decret 16/2022 millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar
Entrada

Reial decret 16/2022 millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar

Reial decret 16/2022 de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar. La publicació d’aquest RD Llei ha modificat la regulació i les condicions de treball del sistema especial d’empleades de llar, amb novetats importants com el dret a...

Que estigui en marxa el motor d’un camió, serveix per a determinar si s’estan realitzant hores extres?
Entrada

Que estigui en marxa el motor d’un camió, serveix per a determinar si s’estan realitzant hores extres?

STSJ d’Andalusia, Granada 25 de novembre de 2021, Rec. 1283/2021, ECLI:ES:TSJAND:2021:15599 Qüestió Plantejada Es planteja una reclamació de quantitat, a una empresa de transports, en la qual s’inclouen hores extres, basant-se en el fet que el motor del vehicle estava encès i així s’acredita mitjançant l’aportació d’una prova pericial interpretativa del tacògraf.   Criteri del...

STS de 13 de juny de 2022 Reclamació d’un treballador transcorreguts 9 anys d’un complement salarial
Entrada

STS de 13 de juny de 2022 Reclamació d’un treballador transcorreguts 9 anys d’un complement salarial

STS 13 de juny 2022 Rec. 297/2020, ECLI:ES.TS:2022:2371 Reclamació d’un treballador transcorreguts 9 anys d’un complement salarial. Estem davant una Modificació Substancial de les Condicions de Treball o davant una Reclamació Salarial? Qüestió Plantejada Suposat en què una empresa decideix unilateralment abonar la meitat d’un concepte salarial. El treballador exerceix l’acció de reclamació transcorreguts 9...

Els ERTO no han desaparegut: així poden sol·licitar-los de nou els autònoms si empitjora l’economia
Entrada

Els ERTO no han desaparegut: així poden sol·licitar-los de nou els autònoms si empitjora l’economia

Els autònoms que es vegin atabalats i necessitin ajustar les seves plantilles aquesta tardor podrien recórrer de nou als ERTO. Així funcionen i aquests són els passos per a tramitar la sol·licitud. El Govern va posar punt i final el passat 31 de març als ERTO extraordinaris que van sostenir a milers de negocis i milions...

Treball ha començat a comprovar si els autònoms estan adaptant els seus contractes a la reforma laboral
Entrada

Treball ha començat a comprovar si els autònoms estan adaptant els seus contractes a la reforma laboral

La Inspecció de Treball ha començat a verificar si milers de petits negocis regentats per autònoms ja han adaptat els seus contractes a la reforma laboral i no estan usant les antigues modalitats que van deixar d’estar en vigor al març. La Inspecció de Treball ja està revisant si els autònoms han adaptat els contractes...

STS de 25 de gener de 2022 conveni aplicable en el contracte de treball
Entrada

STS de 25 de gener de 2022 conveni aplicable en el contracte de treball

STS de 25 de gener de 2022, Rec. 1565/2020, ECLI:ES:TS:2022:297. Quan no existeix conveni aplicable al sector, es pot determinar el conveni aplicable en el contracte de treball. Qüestió plantejada. Es planteja la qüestió que conveni s’ha d’aplicar a una empresa l’activitat principal de la qual no se subsumeix en cap.   Criteri del TS...

Els contractes per Circumstàncies de la Producció després de la Reforma Laboral
Entrada

Els contractes per Circumstàncies de la Producció després de la Reforma Laboral

El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, ha eliminat els contractes d’obra i servei determinat, així com els eventuals. Ha creat un únic contracte temporal denominat per “circumstàncies de la producció”, l’aplicació de la qual és a partir del dia 31 de març de 2022. És un contracte molt similar a l’anterior eventual,...

  • 1
  • 2