Disposició a l’empresa si cobres plus de disponibilitat
Entrada

Disposició a l’empresa si cobres plus de disponibilitat

STSJ de Madrid de 17 de juliol de 2023, Rec. 136/2023, ECLI:ES:TSJM:2023:8990 El plus de disponibilitat: permet que l’empresa pot cridar al treballador en temps de descans? Qüestió Plantejada Es planteja si els treballadors que perceben un plus de disponibilitat, i acceptin el cobrament d’aquest, estan obligats a estar a la disposició de l’empresa, fins...

SAN núm. 80/2023 de 19 de juny de 2023
Entrada

SAN núm. 80/2023 de 19 de juny de 2023

Qüestió Plantejada Es planteja si els treballadors que es trobin en IT poden ser exclosos del cobrament d’una prima vinculada a un percentatge d’absentisme. Criteri de l’AN Els plans d’incentius establerts per l’empresa tenen com a únic propòsit la consecució de determinats objectius de venda, en els quals l’absentisme, es configura com una barrera per...

La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica
Entrada

La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica

STS de 17 d’abril de 2023, Rec. 1368/2022. ECLI:ES:TS:2023:1566 Qüestió Plantejada La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica, pel fet d’impugnar-la, en un procés d’Incapacitat Temporal (IT) no superior a 365 dies: Està justificada? o És causa d’acomiadament disciplinari?   Criteri del TS L’alta mèdica per contingències comunes, emesa dins dels 365 dies,...

STSJ Criteris respecte a les indemnitzacions per acomiadament
Entrada

STSJ Criteris respecte a les indemnitzacions per acomiadament

STSJ de Madrid de 8 de febrer de 2023, Rec. 1348/2022. ECLI:ES:TSJM:2023:1614: Criteris respecte a les indemnitzacions per acomiadament. Quan procedeix i quan no, una indemnització d’acomiadament superior a la legalment taxada. Qüestió Plantejada Quan procedeix la indemnització addicional per acomiadament disciplinari, i els requisits que s’exigeixen per a poder reconèixer-la. a) Compensació/Descompte indemnitzacions anteriors...

Els contractes formatius en alternança cotitzaran a temps complet
Entrada

Els contractes formatius en alternança cotitzaran a temps complet

L’1 de juny entraran en vigor algunes novetats al voltant del contracte de formació en alternança. Els negocis que contractin estudiants hauran de pagar les seves cotitzacions a temps complet, encara que aquests treballin a jornada parcial. Els autònoms i negocis que incorporin a les seves plantilles a alumnes mitjançant la fórmula de la formació...

Mesures relatives a la prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures
Entrada

Mesures relatives a la prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures

Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig pel qual s’adopten entre altres mesures les relatives a la prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures. El BOE de 12 de maig de 2023, ha publicat una sèrie de mesures relatives a la prevenció de riscos laborar-los en relació amb les altes temperatures i al desenvolupament...

La no gestió del Registre Horari per part d’una empresa suposa la presumpció de jornada completa
Entrada

La no gestió del Registre Horari per part d’una empresa suposa la presumpció de jornada completa

STSJ de Galícia de 6 de febrer de 2023, Rec. 1560/2022. ECLI:ÉS:TSJGAL:2023:713: la no gestió del Registre Horari per part d’una empresa suposa la presumpció de jornada completa, tot i que la treballadora no emplena el registre horari, encara i haver estat requerida per a això. Qüestió Plantejada Treballadora que presta serveis a temps parcial...

Com han de ser tractats els festius legals si se solapen amb el descans setmanal prefixat
Entrada

Com han de ser tractats els festius legals si se solapen amb el descans setmanal prefixat

STSJ de Madrid de 8 de febrer de 2023, Rec. 1348/2022. ECLI:ES:TSJM:2023:1614: Si un festiu se solapa amb un dia de descans, el treballador: ho perd? Té dret a compensar-ho amb un altre dia festiu? Qüestió Plantejada Com han de ser tractats els festius legals si se solapen amb el descans setmanal prefixat per a...

STS de 14 de desembre de 2022 Centres de treball itinerants
Entrada

STS de 14 de desembre de 2022 Centres de treball itinerants

STS de 14 de desembre de 2022, Rec. 4399/2019, ECLI:ES:TS:2022:4637 – En cas de centres de treball itinerants És mobilitat geogràfica el canvi de centre de treball a una altra localitat diferent més de 300 Km?   Qüestió Plantejada La qüestió que es planteja és determinar si la decisió empresarial de canvi de centre de...