SOCIETATS

  • Assessorament en la constitució de la seva empresa, realització dels tràmits necessaris per a la seva posada en funcionament.
  • Modificació d’estatuts i canvis en els òrgans d’administració com per a qualsevol altra transformació de la companyia.
  • Ampliació de capital, escissions, fusions, compravenda de l’empresa o negoci.
  • Canvi de domicili social.
  • Anàlisi d’estructures societàries i grups d’empresa.
  • Liquidació i dissolució de societats.
  • Concurs de creditors.
  • Grups d’empresa i empresa familiar.
  • Startups.

CONTRACTES I NEGOCIACIONS

  • Assessorament, redacció i negociació de contractes de tota mena amb clients i proveïdors, per a l’obtenció de la millor solució, com per exemple subcontractacions o contractacions de prestació de serveis mercantils.