Barcons és una Assessoria i Gestoria especialitzada en l’àmbit fiscal, laboral i jurídic. Gestionem, entre altres qüestions, divorcis i separacions, convenis, demandes, registre de la propietat, Hisenda, permisos i llicències, escriptures, nòmines, testaments, herències, plus valies i accidents de treball.

Som el teu consultor jurídic, fiscal i laboral a Blanes.