La no gestió del Registre Horari per part d’una empresa suposa la presumpció de jornada completa

La no gestió del Registre Horari per part d’una empresa suposa la presumpció de jornada completa

STSJ de Galícia de 6 de febrer de 2023, Rec. 1560/2022. ECLI:ÉS:TSJGAL:2023:713: la no gestió del Registre Horari per part d’una empresa suposa la presumpció de jornada completa, tot i que la treballadora no emplena el registre horari, encara i haver estat requerida per a això.

Qüestió Plantejada

Treballadora que presta serveis a temps parcial (20 hores setmana) i es dedica a la dinamització i gestió de les xarxes socials dels clients de l’ocupadora.

No emplena el registre horari, si bé, l’empresa li ho requereix mitjançant e-mail.

Es presumeix que existeix jornada completa? O S’entén que hi ha una falta de diligència i mala fe per part de la treballadora, en incomplir les ordres empresarials?

 

Criteri del TSJ

Per al TSJ l’existència d’e-mails a la treballadora perquè empleni el registre horari no acrediten que la seva jornada fos a temps parcial, tampoc que la treballadora actués de mala fe, perquè aquesta conducta no pot ser valorada en seu de suplicació.

El TSJ aplica la presumpció de “completud” o treball a temps complet; presumpció iuris tantum, que admet prova en contra, si bé no queda desvirtuada pel fet que la treballadora teletreballés o tingués una jornada flexible, al no quedar acreditat que realitzés una jornada inferior a la completa, que es presumeix davant l’absència de registre horari.

 

Conclusió

No es pot invertir la càrrega de la prova i pretendre que qui treballa a temps parcial sigui qui hagi de provar que la seva jornada és completa, davant l’incompliment empresarial d’un registre horari, ja que la norma diu el contrari.

Igual tractament es dona als que teletreballen o tenen una jornada flexible, ja que la presumpció de jornada completa davant l’absència de registre horari, afecta a tots els treballadors i a totes les categories, per això haurà d’individualitzar-se la prova per a cada cas concret.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *