Els contractes formatius en alternança cotitzaran a temps complet

Els contractes formatius en alternança cotitzaran a temps complet

L’1 de juny entraran en vigor algunes novetats al voltant del contracte de formació en alternança. Els negocis que contractin estudiants hauran de pagar les seves cotitzacions a temps complet, encara que aquests treballin a jornada parcial.

Els autònoms i negocis que incorporin a les seves plantilles a alumnes mitjançant la fórmula de la formació en alternança hauran de pagar les seves cotitzacions a temps complet a partir del pròxim 1 de juny. Fins i tot, encara que aquests treballin només a jornada parcial. Es tracta de la novetat més important recollida en la segona fase d’aplicació d’aquests contractes, i que ha estat recollida per la Seguretat Social en l’últim butlletí de notícies XARXA.

Tal com van explicar des de la Seguretat Social, aquestes novetats afectaran els períodes de liquidació “de gener de 2023 d’ara endavant, que es presentin a partir de juny de 2023.” És a dir, tindran caràcter retroactiu, per la qual cosa molts dels negocis que hagin signat contractes de formació en alternança en els primers mesos de l’any podrien haver de regularitzar aquestes cotitzacions.

Creada en 2022, la figura del contracte formatiu en alternança permet als negocis contractar assalariats de fins a 30 anys que es trobin cursant alguna formació relacionada amb la seva activitat. En aquests casos, la retribució no pot ser inferior, en cap cas, al Salari Mínim Interprofessional (SMI) o al mínim fixat pel conveni col·lectiu, en els casos en els quals existeixi.

Aquestes novetats se sumen a la recent aprovació per part del Govern d’un decret que obligarà els autònoms a pagar les cotitzacions de tots els alumnes que contractin en pràctiques, fins i tot encara que no siguin retribuïdes. En aquest cas, els negocis podran deduir-se fins al 95% de les quotes.

Aquestes són totes les novetats que entraran en vigor al juny sobre els contractes formatius en alternança

  • Els contractes formatius en alternança cotitzaran a temps complet encara que la jornada sigui parcial

La principal novetat, tal com van recordar des de la Seguretat Social, té a veure amb la cotització d’aquests assalariats. A partir del mes de juny, aquests cotitzaran a temps complet, fins i tot encara que la seva jornada laboral sigui parcial. Per tant, “no es comunicaran les hores treballades, a excepció de situacions especials, com un ERTO parcial o un permís per maternitat o paternitat parcial”, van explicar.

Tal com va confirmar a aquest diari Jaume Barcons, advocat laboralista de la gestoria Barcons, un autònom que mantingui a un assalariat en contracte formatiu d’alternança i que realitzi el 50% de la jornada “haurà de fer-se càrrec de la mateixa cotització que si aquest treballés a temps complet, encara que la seva retribució sigui la proporcional al seu temps efectiu de treball.”

Per exemple, en el cas d’un assalariat amb un contracte de formació en alternança que percebi l’SMI, amb una jornada laboral del 50%, el seu salari brut serà de 630 euros, dividits en 12 pagues. “No obstant això, el negoci haurà de pagar la cotització corresponent als 1.260 euros que cobraria en jornada completa”, va explicar l’advocat laboralista.

  • Comunicació de les bases de cotització

Una altra novetat té a veure amb la comunicació de les bases de cotització d’aquests assalariats a la Seguretat Social. Hauran de ser comunicades a la Tresoreria, “encara que l’import coincideixi amb la base mínima”, van explicar. “En cas que no es presentin, el treballador quedarà sense conciliar”, van afegir des de l’ens públic.

Com va aclarir l’advocat laboralista, a partir de juny, no comunicar la base de cotització dels empleats amb un contracte formatiu d’alternança “podria generar desajustaments entre els valors que utilitza la Seguretat Social per a calcular, per exemple, les prestacions dels assalariats, i els que en realitat estiguin inclosos en el contracte.”

  • No s’admetran liquidacions complementàries per increment de base

D’altra banda, a partir de juny no s’admetran liquidacions complementàries per increment de base en els contractes formatius per alternança, “excepte pel concepte d’hores extraordinàries, i en aquest cas sí que s’admetrien”, van aclarir des de la Seguretat Social.

“El que es vol evitar és que, mitjançant el contracte formatiu, l’assalariat faci més tasques de les que ha de fer i per això se li pagui un plus, la qual cosa suposaria un increment de la base de cotització”, va explicar a aquest diari Jaume Barcons.

Condicions i requisits del contracte de formació en alternança

La figura del contracte de formació en alternança va entrar en vigor l’any passat, i està pensada per a incentivar la contractació a temps parcial de joves de fins a 30 anys que es trobin cursant alguna formació -Formació Professional o universitària- relacionada amb l’activitat del negoci. Per tant, aquest és el primer requisit per a poder acollir-se a aquesta mena d’acord. La resta són:

  • Que l’activitat  de l’assalariat estigui directament relacionada amb els estudis que estigui cursant.
  • Que es designin dos tutors que realitzin un seguiment del seu treball: un en el centre educatiu i un altre en el propi negoci.
  • Només es podrà signar una vegada amb cada persona i cicle formatiu.
  • La durada del contracte no pot ser inferior a tres mesos ni superior a dos anys.
  • El temps de treball queda limitat al 65% de la jornada completa durant el primer any, i al 85% de la mateixa durant el segon.

Quant als salaris, les condicions que fixen el contracte formatiu en alternança indiquen que el salari ha d’ajustar-se al conveni col·lectiu. Si no està previst, “la retribució no podrà ser inferior al 60% durant el primer any i al 75% durant el segon del que s’hagi fixat en conveni per a la categoria o grup professional que estigui desenvolupant l’estudiant”, van explicar des del despatx AGM Advocats en una altra ocasió.

En qualsevol cas, la retribució d’aquests assalariats mai podrà ser inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI). Per tant, durant aquest any, la quantitat mínima que un autònom pot pagar als estudiants en formació per alternança serà de 1.260 euros en 12 pagues, o 15.120 euros bruts anuals.
 

Article de Diego S. Avançat amb la col·laboració de Jaume Barcons en Autònoms i Emprenedors. 

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *