Disposició a l’empresa si cobres plus de disponibilitat

Disposició a l’empresa si cobres plus de disponibilitat

STSJ de Madrid de 17 de juliol de 2023, Rec. 136/2023, ECLI:ES:TSJM:2023:8990 El plus de disponibilitat: permet que l’empresa pot cridar al treballador en temps de descans?

Qüestió Plantejada

Es planteja si els treballadors que perceben un plus de disponibilitat, i acceptin el cobrament d’aquest, estan obligats a estar a la disposició de l’empresa, fins i tot en els temps de descans.

Criteri del TSJ

El plus de disponibilitat, amb caràcter de complement salarial no consolidable, retribueix l’acceptació expressa per part del treballador de realitzar la jornada pactada, però també la d’incorporar-se al seu lloc de treball o romandre en ell fora d’aquesta jornada, quan les necessitats del servei així ho requereixin.

Conclusió

S’entén que aquest complement salarial retribueix tant la disponibilitat, com la major dedicació i jornada de treball, però sempre que es respecti el temps previ de comunicació.
No obstant això, el treballador pot optar per la no disponibilitat.