SAN núm. 80/2023 de 19 de juny de 2023

SAN núm. 80/2023 de 19 de juny de 2023

Qüestió Plantejada

Es planteja si els treballadors que es trobin en IT poden ser exclosos del cobrament d’una prima vinculada a un percentatge d’absentisme.

Criteri de l’AN

Els plans d’incentius establerts per l’empresa tenen com a únic propòsit la consecució de determinats objectius de venda, en els quals l’absentisme, es configura com una barrera per a no percebre’l en cas que se sobrepassin els percentatges d’inassistència al treball.

S’ha de tenir en compte la Llei 15/2022 integral d’igualtat en les quals s’estableix la prohibició de discriminació per qüestió d’IT, per això, els treballadors que no perceben l’incentiu pel fet de no estar d’IT estan sent discriminats en dispensar-se’ls un tracte desigual i menys favorable que als treballadors que no haguessin causat períodes d’IT en el tram temporal de referència.

Conclusió

La mesura empresarial ha de declarar-se nul·la en aplicació de la Llei 15/2022, puix que un incentiu no pot vincular-se a no estar en situació d’IT. H13PN8NO

Comenta la publicació