STS de 14 de desembre de 2022 Centres de treball itinerants

STS de 14 de desembre de 2022 Centres de treball itinerants

STS de 14 de desembre de 2022, Rec. 4399/2019, ECLI:ES:TS:2022:4637 – En cas de centres de treball itinerants És mobilitat geogràfica el canvi de centre de treball a una altra localitat diferent més de 300 Km?
 

Qüestió Plantejada

La qüestió que es planteja és determinar si la decisió empresarial de canvi de centre de treball a una localitat que dista més de 300 km, és una mobilitat geogràfica injustificada, en casos en els quals el centre de treball és itinerant o mòbil, i així consta en el propi contracte de treball.

 

Criteri del TS

S’ha de tenir en compte la STS de 14 d’octubre de 2004, (Rcud. 2464/2003) en la qual indica que en les empreses amb centres mòbils o itinerants, no els són aplicable les regles de l’art. 40 ET, en la mesura que els treballadors d’aquestes empreses exerceixen les seves funcions en diferents centres i llocs situats en tot el territori nacional en funció de les obres contractades, sent la mobilitat geogràfica consubstancial a la prestació de serveis d’aquests demandants.

 

Conclusió

En el present assumpte els treballadors es van contractar per a prestar serveis en centres de treball itinerants i durant la seva relació laboral han estat atenent obres a l’estranger i en el territori nacional, per la qual cosa no és aplicable l’art. 40.1 ET quant a la mobilitat geogràfica.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *