La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica

La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica

STS de 17 d’abril de 2023, Rec. 1368/2022. ECLI:ES:TS:2023:1566

Qüestió Plantejada

La no reincorporació d’un treballador després de l’alta mèdica, pel fet d’impugnar-la, en un procés d’Incapacitat Temporal (IT) no superior a 365 dies: Està justificada? o És causa d’acomiadament disciplinari?

 

Criteri del TS

L’alta mèdica per contingències comunes, emesa dins dels 365 dies, extingeix la IT amb efectes de l’endemà de la seva emissió, per la qual cosa el treballador està obligat a reincorporar-se al seu lloc de treball el dia en què es produeixin els seus efectes, amb independència que l’hagi impugnat mitjançant la interposició d’una Reclamació Prèvia.

Es tracta d’una conducta greu que comporta l’acomiadament disciplinari procedent.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *