STS de 8 de juny de 2021, Rec. 3004/2018, ECLI:ES:TS:2021:2410
Entrada

STS de 8 de juny de 2021, Rec. 3004/2018, ECLI:ES:TS:2021:2410

Qüestió plantejada. Es planteja si existeix successió d’empresa quan el servei de neteja d’habitacions anteriorment subcontractat passa a ser realitzat directament per l’hotel sense assumir a les treballadores de l’empresa de neteja.1 Criteri del TS En les empreses de neteja la mà d’obra és un element essencial de l’activitat i el valor més important, sent...

RD Llei 9/2021 Estatut dels Treballadors en plataformes digitals dedicades al repartiment
Entrada

RD Llei 9/2021 Estatut dels Treballadors en plataformes digitals dedicades al repartiment

RD Llei 9/2021 per la qual es modifica l’Estatut dels Treballadors en relació als treballadors que presten serveis per a plataformes digitals dedicades al repartiment. Després de múltiples sentències en diferents sentits, s’ha publicat en el BOE de 12 de maig de 2021, aquesta norma que presumeix la laboralitat dels empleats de plataformes digitals dedicats...

Distinció entre Fixos Discontinus i contractes fixos continus
Entrada

Distinció entre Fixos Discontinus i contractes fixos continus

STS de 28 d’octubre de 2020 (Rcud. 4364/2018) Qüestió plantejada. Es planteja la distinció entre els contractes fixos discontinus i els fixos continus. Criteri del TS a) Fixos continus. Els serveis que es presten no són, de manera sistemàtica i reiterada en el temps, discontinus, sinó continus i sense solució de continuïtat, en aquest cas...

  • 1
  • 2