Circular RD 13/2020
Entrada

Circular RD 13/2020

El BOE de 8 d’abril de 2020, publica el RD Llei 13/2020, del 7 d’abril pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria de: a) Ocupació agrària a favor dels treballadors. Sense cap bonificació o reducció per a l’empresari. b) Agilitació dels tràmits per a les persones sense certificat digital. c) Compatibilitat de la prestació...

Moratòries i ajornaments pel Covid-19
Entrada

Moratòries i ajornaments pel Covid-19

Davant les consultes que se’ns estan plantejant aquests dies sobre la diferència entre ajornaments i moratòries, contingudes en el RDL 11/2020 en les quotes de la Seguretat Social, d’empreses i autònoms us procedim a exposar el següent: 1.- AJORNAMENTS: a) EMPRESES Quotes de març a ingressar a l’abril, termini sol·licitud fins al 10 d’abril. L’ajornament...

Bo social autònoms Covid-19
Entrada

Bo social autònoms Covid-19

El BOE del 4 d’abril publica l’Ordre TED/320/2020 per la qual es desenvolupa la regulació del Bo Social dels Autònoms, establert en l’art. 28 RD Llei 11/2020. 1.- Bon Social Autònoms. a) A qui es dirigeix: S’aplica als consumidors vulnerables en el seu habitatge habitual, consumidors domèstics, o que algun dels membres de la unitat...

RD-LEY 11/2020 mesures complementàries urgents Covid-19
Entrada

RD-LEY 11/2020 mesures complementàries urgents Covid-19

CIRCULAR 7/2020. RD-LEY 11/2020 mesures complementàries urgents Covid-19 El BOE d’1 d’abril de 2020, ha publicat la RD-LEY 11/2020 pel qual s’adopten mesures urgents i complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, les mesures del qual, resumides, són les següents: 1.- Suspensió desnonaments i llançaments per a llars vulnerables. S’estableix...

Circular: permís retribuït recuperable
Entrada

Circular: permís retribuït recuperable

A la matinada del 29 de març de 2020, es publica en el BOE el RD 10/2020, pel qual s’adopten unes mesures més dràstiques de confinament, i s’aprova el que es denomina permís retribuït recuperable per al període del 30 de març a 9 d’abril de 2020. I en el BOE de 30 de març...

Circular: mesures laborals complementàries Covid-19
Entrada

Circular: mesures laborals complementàries Covid-19

En el BOE núm. 86 de 28 de març de 2020, s’ha publicat l’RD 9/2020, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria laboral per a pal·liar els efectes del Covid-19, complementant el que es disposa en l’RD 463/20202 i en l’RD 8/2020. 1.- Mesures extraordinàries per a la protecció d’ocupació. Es prohibeixen els acomiadaments i...

El decret sobre l’estat d’alarma, com afecta a les nostres empreses i treballadors
Entrada

El decret sobre l’estat d’alarma, com afecta a les nostres empreses i treballadors

L’estat d’alarma al nostre país és el primer dels tres escenaris possibles prevists per la nostra Constitució, sempre que es donin “circumstàncies extraordinàries que fessin impossible el manteniment de la normalitat mitjançant els poders ordinaris de les autoritats competents”, com podria ser la pandèmia que actualment existeix en el nostre país. Els altres dos escenaris,...

Recomanacions a empreses i treballadors sobre el COVID-19
Entrada

Recomanacions a empreses i treballadors sobre el COVID-19

Davant la situació provocada pel COVID-19 (Coronavirus), la declaració de l’Estat d’Alarma d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març, la inseguretat i alerta social produïda a les empreses i treballadors, us fem les següents recomanacions: 1.- Escoltar i atendre a les informacions que donin les diferents administracions públiques. 2.- Organitzar a les plantilles...

Noves normatives COVID-19
Entrada

Noves normatives COVID-19

Noves normatives COVID-19 Amb la voluntat de seguir-los informant de les novetats que es van produint en la present crisi del COVID-19, i l’estat d’alarma, els informem de les últimes mesures: 1.- AUTÒNOMS a) CATALUNYA 1.- Ajudar als autònoms residents a Catalunya amb un pagament únic de màxim 2.000€, que s’hagin vist obligats a tancar...

CIRCULAR RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’Estat d’alarma
Entrada

CIRCULAR RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’Estat d’alarma

CIRCULAR RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 Benvolguts Clients i amics, Procedim a informar-vos de les mesures preses pel Govern de la nació per a pal·liar els efectes del COVID-19 (Coronavirus), i indicar-vos breument les mesures...