Reial decret 115/2022 pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes

Reial decret 115/2022 pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes

Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

El Govern de la nació ha publicat el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, en el BOE de data 9 de febrer de 2022, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Ús Obligatori de màscares.

Les persones de 6 anys d’ara endavant queden obligades a l’ús de màscares en:

.- En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic.
.- En els esdeveniments multitudinaris que tenen lloc en espais a l’aire lliure, quan els assistents estiguin drets. Si estan asseguts, serà obligatori quan no es pugui mantenir una distància de seguretat d’almenys 1,5 metres entre persones, excepte grups de convivents.
.- Mitjans de transport aeris, amb autobús, ferrocarril, incloent andanes i estacions de viatgers, en telefèric, així com en transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, excepte que convisquin en el mateix domicili.
.- En cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres, excepte grups de convivents.

Excepcions:

.- Persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la màscara.
.- Situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a llevar-se la màscara.
.- Persones que presentin una alteració de conducta que facin inviable la seva utilització.
.- Quan per la pròpia naturalesa de l’activitat l’ús de la màscara resulti incompatible.
.- En espais tancats d’ús públic de les residències per a l’atenció de persones majors o amb discapacitat, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius de característiques similars, sempre que aquests col·lectius i treballadors tinguin cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa i dosi de record, acreditat per l’autoritat sanitària competent. Aquesta última excepció no s’aplica als visitants externs ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb discapacitat, ja que en aquest cas sí que és obligatori l’ús de màscara.