STS de 7 de Juliol de 2020 (Rcud. 208/2018)

STS de 7 de Juliol de 2020 (Rcud. 208/2018)

Aquesta Sentència analitza la qüestió que es considera temps de treball en els desplaçaments dels treballadors des del seu domicili.

 

Qüestió plantejada

Es planteja si el desplaçament, des del seu domicili, dels treballadors que presten serveis en els domicilis dels clients és de la província i en el mateix municipi és o no temps de treball.

 

Criteri del TS

Es considera aplicable la STJUE de 10 de setembre de 2015 (FJ 32), que considera que si els desplaçaments són temps de treball, al ser l’instrument per a executar les prestacions tècniques pels treballadors en els centres d’aquests clients.
No admetre-ho desnaturalitzaria aquest concepte i suposaria el menyscapte en la protecció de la seguretat i salut d’aquests treballadors.
D’aquí ve que si el desplaçament al domicili del client és essencial per al desplegament de l’activitat empresarial, és indiferent que es realitzi des del centre de treball o des del domicili del treballador, ja que en tots dos casos serà considerat temps de treball, més quan el treballador surt del seu domicili amb el vehicle de l’empresa, eines, peces i planificació empresarial.
Perquè el desplaçament sigui considerat temps de treball, no es tindrà en compte la distància, sinó si forma part o no de l’activitat essencial de l’empresa.