SAN de 15 de febrer de 2022

SAN de 15 de febrer de 2022

SAN de 15 de febrer de 2022, Rec. 356/2021, ECLI:ES:AN:2022:477. Ferrovial: Registre Horari en suport paper. No és vàlid ja que no permet posar-ho a la disposició de la RT i la ITSS. Requereix suport informàtic.

Qüestió plantejada

Es planteja si en una empresa com FERROVIAL, és vàlid un registre horari en suport paper, o seria necessari que fora en suport informàtic.

Criteri de la AN

En el present assumpte la AN falla indicant que si bé la normativa, ni el conveni col·lectiu especifiquen en què suport ha de realitzar-se el registre horari, no és menys cert, que en una empresa de l’envergadura de Ferrovial, és necessari que tingui un suport informàtic per a registrar l’horari dels seus treballadors i posar-lo a la disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) o la Representació Legal dels Treballadors, si aquests així ho sol·liciten.

Amb aquesta sentència tenim la polèmica servida.