Resolució per la qual s’estableix l’ús obligatori de la mascareta

Resolució per la qual s’estableix l’ús obligatori de la mascareta

Resolució SLT/1648/2020 de 8 de juliol per la qual s’estableix l’ús obligatori de mascaretes per a evitar el brot epidèmic de la COVID-19.

El DOGC de 9 de juliol de 2020, publica la resolució per la qual és obligatori l’ús de mascaretes en tot el territori català pera evitar la propagació de la pandèmia de COVID-19.

Ús de mascaretes obligatori.

1.- Les persones des de 6 anys tenen l’obligació d’usar mascareta en la via pública, en els espais a l’aire lliure i qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic, amb independència que es pugui mantenir la distància mínima interpersonal.
També serà obligatòria en els mitjans de transport.

2.- Els Ajuntaments i la Generalitat seran els encarregats de vetllar pel compliment de la present resolució.
S’estableix una bonificació del 50% de les quotes empresarials en la Seguretat Social, a l’empreses del sector del Turisme, Hostaleria i comerç, que mantinguin en alta a la plantilla fixa discontínua, durant els mesos de Juliol, Agost, Setembre i Octubre de 2020.

Per a accedir a aquesta bonificació, serà necessària la presentació, a través del sistema RED d’una declaració responsable respecte cada CCC i presentar-se abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponents.

Aquestes bonificacions seran compatibles amb les exempcions de quotes empresarials de Seguretat Social, sense que puguin superar el 100% de la quota empresarial a ingressar.

Esperem que sigui del seu interès.