Noves normatives COVID-19

Noves normatives COVID-19

Noves normatives COVID-19

Amb la voluntat de seguir-los informant de les novetats que es van produint en la present crisi del COVID-19, i l’estat d’alarma, els informem de les últimes mesures:

1.- AUTÒNOMS

a) CATALUNYA

1.- Ajudar als autònoms residents a Catalunya amb un pagament únic de màxim 2.000€, que s’hagin vist obligats a tancar per l’Estat d’Alarma i acreditin una reducció dràstica dels ingressos i no disposin de cap altre mitjà de vida i que acreditin pèrdues en el més de març de 2020, en comparació del 2019. Aquesta ajuda serà a partir de 1 d’abril de 2020.

2.- Moratòria en el pagament de tributs propis i cedits de Catalunya.

b) ESTATAL

Els afiliats al RETA que estiguin al corrent de pagament i hagin vist suspeses la seva activitat o demostrin una reducció del 75% en relació a la facturació mitja del darrer semestre, o que es vegin afectats indirectament per la situació del COVID-19.

Aquesta ajuda serà per cessament d’activitat , pel període de 1 mes (18/03 a 18/04 de 2020), amb previsió de pròrroga si s’allarga l’Estat d’Alarma.
El pagament serà a través de les Mútues d’Accidents de Treball i serà d’un 70% de la Base d’autònoms.

*L’ajuda estatal és incompatible amb qualsevol altre prestació de Seguretat Social, per tant, és incompatible amb l’ajuda que ofereix la Generalitat de Catalunya.

&nsbp;

2.- NOVES ACTIVITATS SUSPESES.

En el BOE d’ahir es va publicar l’ORDRE SND/257/2020 de 19 de març, per la que es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments turístics.

Concretament es decreta el tancament, immediat o en el termini màxim de 7 dies, si encara hi ha clients allotjats:

D’hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres de curta estança, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, ubicats en qualsevol part del territori nacional.

Es permet la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment d’aquests establiments.

S’estableix una moratòria respecte aquells allotjaments de llarga estada i temporada que encara tinguin clients allotjats els quals podran continuar oberts, sense que puguin admetre nous clients.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta o tràmit en relació als Expedients de Regulació d’Ocupació, així com respecte a la sol·licitud de les prestacions d’autònoms, o en matèria fiscal, agraint que es posin en contacte amb la nostra gestoria en el telèfon habitual.

Desitjant que segueixin bé, els saluda molt cordialment, tot l’equip de Gestoria Barcons.

Blanes a 20 de març de 2020.