Ordre per la qual es flexibilitzen certes restriccions
Entrada

Ordre per la qual es flexibilitzen certes restriccions

Ordre SND/427/2020, de 21 maig per la qual es flexibilitzen certes restriccions en petits municipis i ens locals d’àmbit territorial inferior El BOE de 22 de maig de 2020, flexibilitza certes restriccions en els municipis de menor grandària que es troben en Fase 0 i Fase 1.   1.- Àmbit d’aplicació. – Municipis o ens...

Ordre per la qual es regula l’ús obligatori de mascaretes
Entrada

Ordre per la qual es regula l’ús obligatori de mascaretes

Ordre SND/422/2020, de 19 maig per la qual es regula l’ús obligatori de mascaretes. El BOE de 20 de maig de 2020, va publicar les condicions d’ús de mascaretes a conseqüència de la COVID19. 1.- Objecte. La present norma regula l’ús obligatori, per part de la població, de mascaretes (preferentment higièniques i quirúrgiques) que cobreixin...

Quadre resum sobre l’Exoneració de Cotitzacions
Entrada

Quadre resum sobre l’Exoneració de Cotitzacions

Quadre resum sobre l’Exoneració de Cotitzacions de l’art. 4 del RD Llei 18/2020 de 12 de maig. L’RD Llei 18/2020 desvincula els ERTOS per Força Major de l’Estat d’Alarma, i distingeix entre: – Força Major Total – Força Major Parcial Aquesta diferenciació determinarà l’exoneració de les empreses quant a l’import de les seves cotitzacions dels...

Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
Entrada

Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

Ordre SND/414/2020, de 16 maig per la qual es flexibilitzen determinades restriccions d’àmbit nacional: Fase 2 El BOE de 16 de maig de 2020, va publicar les condicions per les quals es regirà la Fase 2 del denominat pla per a la transició cap a una nova normalitat.   1.- Àmbit d’Aplicació. Es troba en...

Decret llei de mesures socials en defensa de l’ocupació
Entrada

Decret llei de mesures socials en defensa de l’ocupació

Reial decret llei 18/2020 de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació. El BOE de 13 de maig de 2020, va publicar la pròrroga dels ERTOS derivats de la COVID19 fins al 30 de juny, regulant certes mesures quant a la cotització, així com la possibilitat de negociar un ERTO per ETOP,...

S’estableixen les condicions de mobilitat segura en la Fase 1
Entrada

S’estableixen les condicions de mobilitat segura en la Fase 1

Ordre TMA/400/2020, de 9 maig per la qual s’estableixen les condicions de mobilitat segura en la Fase 1. El BOE de 10 de maig de 2020, va publicar les condicions en matèria de mobilitat durant la Fase 1, que procedim a informar breument.   1.- Transport ferroviari de rodalies. S’anirà ampliant l’oferta fins a poder...

Ordre per la qual es flexibilitzen determinades restriccions d’àmbit nacional
Entrada

Ordre per la qual es flexibilitzen determinades restriccions d’àmbit nacional

Ordre SND/399/2020, de 9 maig per la qual es flexibilitzen determinades restriccions d’àmbit nacional: Fase 1. El BOE de 9 de maig de 2020, va publicar les condicions per les quals determinades Comunitats Autònomes entraven en la Fase 1 del denominat pla per a la transició cap a una nova normalitat. Catalunya (excepte algunes poblacions)...

Fixes Discontinus: Final de l’Estat d’Alarma Definitiu i no inici de temporada. Suspensió, Acomiadament per crida tardana o ERTO?
Entrada

Fixes Discontinus: Final de l’Estat d’Alarma Definitiu i no inici de temporada. Suspensió, Acomiadament per crida tardana o ERTO?

Introducció Una vegada finalitzi l’Estat d’Alarma, i es tornin a iniciar les activitats segons les instruccions i en la forma que indiquin les autoritats, els treballadors fixes discontinus s’hauran de reincorporar gradualment als seus llocs de treball. No obstant això, els indicadors econòmics a conseqüència de la Covid-19, no són gens optimistes, ni falaguers i...

Resolució sobre subsidi extraordinari per falta d’activitat empleades Llar
Entrada

Resolució sobre subsidi extraordinari per falta d’activitat empleades Llar

Resolució de 30 d’abril de 2020 del SEPE sobre subsidi extraordinari per falta d’activitat empleades Llar. Finalment s’ha publicat el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d’activitat per a Empleades de Llar. 1.- Qui ho pot Sol·licitar. Els donats d’alta en el Sistema Especial d’Empleats de Llar, abans de...

Ordre SND/388/2020: Fase 0, obertura de determinats comerços, i serveis
Entrada

Ordre SND/388/2020: Fase 0, obertura de determinats comerços, i serveis

1.- Reobertura dels Establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats. 1.1.- Requisits obertura. Els comerços i activitats de serveis professionals amb activitats suspeses, per a poder obrir hauran de complir amb els següents requisits: – S’haurà d’accedir al local amb cita prèvia, perquè només podrà haver-hi un client. – Atenció individualitzada...