Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la Covid-19
Entrada

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la Covid-19

Resolució TSF/916/2020 de 28 d’Abril: Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la Covid-19 El DOGC de 28 d’abril de 2020, per la qual s’aprova una prestació de pagament únic de 200 € amb la finalitat d’adquirir productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics, ja siguin treballadors per compte d’altri o...

Moratòria Cotitzacions Seguretat Social
Entrada

Moratòria Cotitzacions Seguretat Social

El BOE d’avui publica l’Ordre ISM/371/2020, per la qual s’estableix una moratòria en el pagament de cotitzacions desenvolupant l’Art. 34 RD Llei 11/2020 pel qual s’adopten mesures urgents i complementàries sobre la Covid-19, establint que es podran beneficiar d’aquesta mesura les activitats que s’incloguin en algun dels següents CNAE: 119 (Altres cultius no perennes). 129...

RD Llei 15/2020: Noves Mesures sobre la Covid-19
Entrada

RD Llei 15/2020: Noves Mesures sobre la Covid-19

Avui el BOE, com és costum habitual en aquests dies, publica un nou RD Llei, concretament el 15/2020 de 21 d’abril, pel qual s’estableixen noves mesures que passem a resumir-los en aquesta entrada. 1.- Mesures Laborals 1.1.- Període de Prova durant l’Estat d’Alarma. a) Període de Prova. L’extinció de la relació laboral per part de...

Es podrà no cridar als Fixes Discontinus?
Entrada

Es podrà no cridar als Fixes Discontinus?

Fixes Discontinus: Final de l’Estat d’Alarma Definitiu i no inici de temporada. Suspensió, Acomiadament per crida tardana o ERTO? Introducció Una vegada finalitzi l’Estat d’Alarma, i es tornin a iniciar les activitats segons les instruccions i de la forma que indiquin les autoritats, els treballadors fixos discontinus s’hauran de reincorporar gradualment als seus llocs de...

Mesures complementàries en matèria de lloguer d’habitatge
Entrada

Mesures complementàries en matèria de lloguer d’habitatge

Ordre TMA/ 336/20202 pel qual s’aproven mesures complementàries en matèria de lloguer d’habitatge davant la COVID-19 S’aprova un nou programa d’ajudes al lloguer d’habitatge habitual, amb la finalitat de minimitzar l’impacte social i econòmic del Covid-19. 1.- Ajudes al pagament total o parcial del lloguer. Es tracta de la concessió d’ajudes al pagament total o...

Moratòries i ajornaments pel Covid-19
Entrada

Moratòries i ajornaments pel Covid-19

Davant les consultes que se’ns estan plantejant aquests dies sobre la diferència entre ajornaments i moratòries, contingudes en el RDL 11/2020 en les quotes de la Seguretat Social, d’empreses i autònoms us procedim a exposar el següent: 1.- AJORNAMENTS: a) EMPRESES Quotes de març a ingressar a l’abril, termini sol·licitud fins al 10 d’abril. L’ajornament...

Bo social autònoms Covid-19
Entrada

Bo social autònoms Covid-19

El BOE del 4 d’abril publica l’Ordre TED/320/2020 per la qual es desenvolupa la regulació del Bo Social dels Autònoms, establert en l’art. 28 RD Llei 11/2020. 1.- Bon Social Autònoms. a) A qui es dirigeix: S’aplica als consumidors vulnerables en el seu habitatge habitual, consumidors domèstics, o que algun dels membres de la unitat...

RD-LEY 11/2020 mesures complementàries urgents Covid-19
Entrada

RD-LEY 11/2020 mesures complementàries urgents Covid-19

CIRCULAR 7/2020. RD-LEY 11/2020 mesures complementàries urgents Covid-19 El BOE d’1 d’abril de 2020, ha publicat la RD-LEY 11/2020 pel qual s’adopten mesures urgents i complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, les mesures del qual, resumides, són les següents: 1.- Suspensió desnonaments i llançaments per a llars vulnerables. S’estableix...

Circular: mesures laborals complementàries Covid-19
Entrada

Circular: mesures laborals complementàries Covid-19

En el BOE núm. 86 de 28 de març de 2020, s’ha publicat l’RD 9/2020, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria laboral per a pal·liar els efectes del Covid-19, complementant el que es disposa en l’RD 463/20202 i en l’RD 8/2020. 1.- Mesures extraordinàries per a la protecció d’ocupació. Es prohibeixen els acomiadaments i...

El decret sobre l’estat d’alarma, com afecta a les nostres empreses i treballadors
Entrada

El decret sobre l’estat d’alarma, com afecta a les nostres empreses i treballadors

L’estat d’alarma al nostre país és el primer dels tres escenaris possibles prevists per la nostra Constitució, sempre que es donin “circumstàncies extraordinàries que fessin impossible el manteniment de la normalitat mitjançant els poders ordinaris de les autoritats competents”, com podria ser la pandèmia que actualment existeix en el nostre país. Els altres dos escenaris,...