Calcula aquí els teus rendiments nets per a saber si tens dret a cobrar el nou cessament d’activitat

Calcula aquí els teus rendiments nets per a saber si tens dret a cobrar el nou cessament d’activitat

Els autònoms que van accedir al nou cessament d’activitat hauran d’acreditar un nivell de caiguda de rendiments nets. Al final de l’article pots descarregar una plantilla per a preveure si compleixes aquesta condició o hauries de renunciar a les ajudes.

Els autònoms poden accedir des del passat 1 de febrer a les noves ajudes per cessament d’activitat que es van articular en quatre tipus de prestació: una modalitat extraordinària per a aquells que hagin tancat la seva activitat per decret i una altra per als quals no poden accedir a les altres ajudes; una modalitat compatible amb l’activitat (POECATA) per a aquells que presentin caigudes en la facturació superiors al 50% ;i una última per a autònoms de temporada.

Ara bé, com en les anteriors pròrrogues, abans de tramitar la sol·licitud, l’autònom ha de tenir en compte que si sol·licita aquesta prestació, ho fa sobre la base d’una predicció, ja que no es pot saber si es compliran els requisits fins que acabin les ajudes el 31 de maig. En aquest cas, s’haurà d’acreditar una caiguda d’ingressos del 50% i haver tingut un rendiment net inferior a uns 1.100 euros o 1. 300 euros mensuals -depenent de la modalitat a la qual s’accedeixi- en els mesos de gener a juny.

És a dir, com va succeir en les anteriors pròrrogues- la de juny i la de setembre de 2020-, l’autònom no sap amb certesa en el moment de sol·licitar el cessament d’activitat si complirà els requisits, i seran més endavant les mútues les que comprovaran si els beneficiaris estaven dins de les condicions establertes.

En cas contrari, si es constata que no es van complir els requisits de caiguda d’ingressos o de rendiments, l’autònom estarà obligat a retornar en el termini d’uns deu dies des del requeriment per part de la seva mútua, tots els diners rebuts en prestacions mensuals, al costat de les quotes que li van ser exonerades. Això ascendiria, en la majoria dels casos, a un mínim de més de 3.788 euros (2.664 euros per les quatre prestacions mensuals i 1.144 per les quatre quotes exonerades, sempre que l’autònom cotitzi per la base mínima).

 

Com saber si hauràs de retornar la prestació?

Tenint això en compte, l’autònom ha de conèixer en primer lloc els requisits de la modalitat de prestació que vagi a sol·licitar, ja que són diferents en cada ajuda. D’aquesta manera, per al cessament d’activitat extraordinari per tancament decretat no hi hauria cap problema, ja que només és necessari acreditar que es desenvolupa l’activitat en un dels sectors que hagin tancat les autoritats competents -com pot ser les hostaleria en comunitats que hagin decidit tancar els bars- .

Ara bé, en les altres tres prestacions sí que és necessari acreditar una sèrie de requisits expost. En el cas de la prestació compatible amb l’activitat (POECATA), d’una banda, l’autònom haurà de presentar una caiguda de la facturació durant el primer semestre de 2021 de, almenys, el 50% de la seva facturació respecte al segon semestre de 2019. A més, tampoc podrà haver obtingut durant primer semestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros. Això significa que entre gener i juny de 2021, l’autònom no haurà d’haver tingut uns beneficis -després de descomptar tot tipus de despeses- superiors a 1.330 euros al mes per a poder cobrar el cessament d’activitat i evitar retornar-lo més endavant.

El mateix ocorre amb les altres dues prestacions, tant la prestació extraordinària especial  per a autònoms en Tarifa Plana o amb menys de 12 mesos d’alta, com la prestació extraordinària per a autònoms de temporada. En tots dos casos, els autònoms, a més de complir els requisits específics de cada prestació tampoc podran superar durant el primer semestre de 2021 uns ingressos nets computables fiscalment superiors a 6.650 euros. Això vol dir que, per a accedir a aquestes dues modalitats i no haver de retornar la prestació més endavant, els treballadors per compte propi no podran superar 1.108 euros cada mes.

Sabent això, per a evitar haver de retornar aquesta quantitat de cop, l’autònom només té una opció: comprovar com més aviat millor si compleix realment les condicions requerides o no. Això només es pot saber amb certesa quan ja hagi passat el primer semestre de 2021, perquè serà aquest el que es prengui com a referència per a analitzar si realment va haver-hi un 50% de caiguda d’ingressos i si es va complir el llindar de rendiments nets exigits en cada modalitat.

 

Calcular els rendiments nets mensuals

No obstant això, hi ha maneres d’estimar ja, havent passat el mes de gener, si hi ha possibilitats que es compleixin els requisits de facturació i rendiments, o si l’autònom hauria de plantejar-se com més aviat millor no accedir a la prestació o renunciar si ja hagués accedit.

Concretament, es poden conèixer els rendiments nets mensuals del passat mes de gener i fer una prospecció del que succeirà en els pròxims mesos. E nel cas que se superin els 1.330 euros – si s’opta a la POECATA- o els 1.108 – si s’opta a les altres prestacions extraordinàries-, l’autònom ja sabrà amb certesa que haurà de retornar sigui com sigui els diners que hagi percebut.

Jaume Barcons, advocat laboralista de la Gestoria Barcons, ha elaborat per a Autònoms i Emprenedors una plantilla de Excell -que es pot descarregar al final de l’article– en la qual l’autònom podrà introduir els seus ingressos i cadascun de les despeses que ha tingut en aquest mes de gener per a conèixer si, efectivament, es troba per sota del límit de rendiments nets exigits i, per tant, té dret al cessament d’activitat. O, per contra, supera aquest límit i hauria de renunciar a la prestació com més aviat millor.

Així doncs, en la plantilla hi ha dos apartats: ingressos i despeses. En el primer, s’haurà d’introduir tot el que s’ha facturat amb l’activitat durant el mes de gener. En l’altre apartat es desglossen cadascun de les possibles despeses que va poder tenir en aquest període l’autònom.

Apareixen des dels costos de personal; amb la Seguretat Social; la quota d’autònoms i de la mútua; subministraments i fins i tot indemnitzacions en el cas d’acomiadament, entre molts altres conceptes.  Una vegada que s’hagin introduït tant els ingressos com cadascun de les despeses, al final de la plantilla apareixerà el rendiment i, després de restar-se el 5% de desgravacions de difícil justificació que permet aplicar la Llei, es calcularà automàticament el rendiment net.

En aquest últim apartat, l’autònom ja podrà saber si ha superat el límit permès de rendiments nets mensuals el mes de gener (també és vàlid per a comprovar els del mes de febrer, mall, abril o maig) . Si el resultat final superés els 1.330 euros o els 1.108 -depenent de la modalitat a la qual s’accedeixi-, el treballador per compte propi deuria en qualsevol cas renunciar a la prestació, ja que no hi haurà cap possibilitat de complir els requisits més endavant.

 

Estimar si la facturació caurà més d’un 50%

No obstant això, i per més que es compleixi el requisit de trobar-se per sota del límit de rendiments nets, l’autònom tampoc té assegurat que no vagi a haver de retornar la prestació més endavant, en cas que accedeixi a la POECATA.

Això és perquè hi ha una segona condició en la prestació compatible amb l’activitat, que és la caiguda de la facturació en més de un 50% en el primer semestre de 2021 respecte a l’últim semestre de 2019. Al no haver conclòs encara el primer semestre d’enguany, encara no és possible saber amb certesa si es compliran tots els requisits o no, i si caldrà retornar més endavant el percebut.

Encara amb tot, va explicar l’advocat laboralista Jaume Barcons, “un es pot fer a la idea anant a les declaracions trimestrals de 2019. Sumant els resultats de les dues declaracions trimestrals i dividint-les per sis, sortirà una mitjana de quant va ingressar l’autònom al mes en l’últim semestre de 2019. Així doncs i de manera estimativa, si els ingressos d’aquest mes de gener de 2021 superen el 50% de la mitjana mensual obtinguda en 2019, l’autònom ja té una pista que li farà saber que no ha tingut una caiguda de la facturació superior al 50%”.

Si bé l’expert va insistir que això és només un càlcul orientatiu i que no es podrà tenir res a cap segur fins que no hagi finalitzat el primer semestre de 2021, va plantejar el següent exemple.

Imaginem un autònom que va suportar un IVA de 9.000 euros en el tercer trimestre de 2019, i 10.000 euros en el quart. Si suma totes dues quantitats de cada trimestre tindria un resultat per a l’últim semestre de 2019 de 19.000 euros. Si divideix aquesta quantitat per sis obtindrà com a resultat 3.166 euros cada mes.  D’aquesta manera, pot saber que si la seva facturació al gener supera la meitat d’aquest resultat, és a dir, si va obtenir més de 1.583 euros, ja no tindria una caiguda de facturació superior al 50%.

 

Descàrrega aquí la plantilla per a saber si compleixes el límit de rendiments nets:

 

Article de Daniel Ghamlouche a Autónomos y Emprendedores amb la col·laboració de Jaume J. Barcons.
Artículo original.