STS de 15 de novembre de 2022 Treballador que és acomiadat el dia després que manifestés per WhatsApp disconformitat

STS de 15 de novembre de 2022 Treballador que és acomiadat el dia després que manifestés per WhatsApp disconformitat

STS de 15 de novembre de 2022, Rec. 2645/2021, ECLI:ES:TS:2022:4345 – Treballador que és acomiadat l’endemà que manifestés per WhatsApp a l’empresari la seva disconformitat per la falta de pagament de l’excés de jornada, impossibilitant al treballador realitzar cap reclamació. Acomiadament nul per represàlia? S’aplica la garantia d’indemnitat?

Qüestió Plantejada

El dia 26 de juny de 2020, un treballador amb contracte temporal i que finalitzava la seva prestació de serveis en un mes i 24 dies després, remet a l’empresari un WhatsApp amb una relació d’hores extraordinàries. El dia 29 de juny 2020, l’endemà passat, manifesta el seu desacord respecte a què no se li abonés l’excés de jornada i que tampoc figurés.
El dia 30 de juny de 2020, l’empresa procedeix a acomiadar al treballador per baix rendiment laboral en les seves obligacions.

Criteri del TS

El dret a la tutela judicial efectiva pot veure’s lesionat quan el treballador realitza actes preparatoris o previs i necessaris per a iniciar una acció judicial, i això suposi una represàlia empresarial o un efecte negatiu en la seva posició o drets. (STC 16/2006 de 19 de gener i STC 55/2004 de 19 d’abril).
La garantia d’indemnitat, la finalitat de la qual no és una altra que garantir l’efectivitat dels drets fonamentals, suposa que el treballador no es pot veure perjudicat per l’exercici d’una acció judicial o extrajudicial per a evitar un procés. Es tracta de la impossibilitat d’adoptar mesures de represàlia, per part de l’empresari, i que derivin de l’exercici per part del treballador d’una acció tendent a la tutela o reconeixement d’uns drets dels quals es creia assistit, ja que en tal cas la decisió empresarial ha de qualificar-se de nul·la (STC 183/2015, de 10 de setembre).
En el present cas, al treballador se li va impedir exercitar cap reclamació judicial, en la mesura que va ser acomiadat l’endemà de reivindicar el seu dret al reconeixement i cobrament d’excés de jornada.

Conclusió

Com a regla general, les reclamacions internes en el si de l’empresa no activen la garantia d’indemnitat. Però si un treballador efectua una reclamació interna i immediatament després és acomiadat, sense que l’empresa acrediti l’existència d’incompliments que justifiquin l’extinció contractual, hem de concloure que la impossibilitat de formular la reclamació judicial amb anterioritat a l’acomiadament és imputable únicament a l’empresari, i per això, l’acomiadament haurà de ser qualificat com a Nul.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *