STSJ Castella i Lleó: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis

STSJ Castella i Lleó: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis

STSJ Castella i Lleó: Valladolid de 15 de juliol de 2022 Rec. 1576/2022, ECLI:ES:STSJCL:2022:3075: Treballador que es nega a rebre i signar la carta d’acomiadament en presència de 2 testimonis: El termini de caducitat s’inicia a partir d’aqueix moment? És necessari remetre burofax i recepció d’aquest?

Qüestió Plantejada

S’entrega carta d’acomiadament al treballador, en presència de 2 testimonis, que es nega a recollir i signar. Es planteja si és necessari remetre burofax o s’entén que la carta està ben notificada i des de la data inicial comencen a computar els terminis.

Criteri del TSJ

L’empresa demandada va procedir a notificar a l’actor la carta d’acomiadament, havent-se negador aquest a recollir-la signar.
Les STS de 24 i 25 de novembre de 1982, així com la STSJ de Valladolid de 22 de novembre de 2006, donen plena validesa a la comunicació d’acomiadament la notificació del qual és refusada pel destinatari, ja que la negativa del treballador a rebre la carta d’acomiadament, excusa a l’empresa d’intentar un altre tipus de notificació.
No cal imaginar una altra forma més segura i eficaç de notificar la carta d’acomiadament que el lliurament personal a l’acomiadat, no podent imposar-se a l’empresa una altra forma diferent, si el treballador es nega a rebre la carta en presència de testimonis i així ho fa constar l’empresari.
La remissió posterior d’un burofax, no és per a esmenar una notificació defectuosa o inexistent, sinó per a facilitar el seu dret a defensa.

Conclusió

El lliurament d’una carta d’acomiadament a un treballador en presència de 2 testimonis, s’entén per notificada correctament i des d’aqueixa data comencen a computar els terminis per a impugnar la decisió empresarial, no sent necessari remetre aquesta carta per altres mitjans.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *