RD Llei 30/2021 mesures urgents de prevenció i contenció COVID-19

RD Llei 30/2021 mesures urgents de prevenció i contenció COVID-19

RD Llei 30/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents de prevenció i contenció per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A causa de l’augment de contagis provocat per la variant Omicron de la COVID-19, el Govern ha modificat la Llei 2/2021, establint l’obligatorietat de l’ús de mascareta en els espais exteriors.

1.- Ús Obligatori de mascaretes.

Les persones de 6 anys d’ara endavant queden obligades a l’ús de mascareta en:
.- Via pública, espais a l’aire lliure, espais tancats d’ús o oberts al públic.
.- Mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, ferrocarril, en transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, excepte que convisquin en el mateix domicili.
.- En cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina.

Excepcions:
.- Persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta.
.- Situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a llevar-se la mascareta.
.- Persones que presentin una alteració de conducta que facin inviable la seva utilització.
.- Esport individual a l’aire lliure o activitats no esportives en espais naturals, mantenint la distància de seguretat de 1,5 metres entre no convivents.
.- Situacions de força major o necessitat.
.- Quan per la pròpia naturalesa de l’activitat l’ús de la mascareta resulti incompatible.
.- En els espais tancats d’ús públic que siguin la residència de persones majors o amb discapacitat, les residències col·lectives de treballadors essencials o altres col·lectius similars, quan existeixi una pauta de vacunació entre ells superior al 80%. (Això no s’aplica als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional, ja que en tal cas si és obligatori l’ús de mascareta).
.- En els centres penitenciaris amb mobilitat d’interns, s’estarà a les normes de l’autoritat penitenciària competent

La venda individual de mascaretes quirúrgiques, no empaquetades individualment, només es podrà realitzar en les oficines de farmàcia, garantint unes condicions d’higiene adequades que salvaguardin la qualitat del producte.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *