Procedència o improcedència d’un acomiadament d’una treballadora que realitzava les seves necessitats en recipients de cuina

Procedència o improcedència d’un acomiadament d’una treballadora que realitzava les seves necessitats en recipients de cuina

STSJ de Catalunya de 29 de juny de 2023, Rec. 573/2023, ECLI:ES:TSJCAT:2023:7446 Procedència o improcedència d’un acomiadament d’una treballadora d’un obrador que realitzava les seves necessitats en diferents recipients de cuina. És vàlida la prova de captació d’imatges en l’obrador si no hi ha un vestuari a l’ús?

Qüestió Plantejada

Es planteja la procedència o improcedència d’un acomiadament en el qual es capten les imatges d’una treballadora d’un obrador de brioixeria fent les seves necessitats en un recipient de la cuina.
Són vàlides les imatges captades en l’obrador, quan no existeix una habitació independent que faci les funcions de vestuari? Les imatges captades vulneren la intimitat de la treballadora?

 

Criteri del TSJ

En cap cas s’admetrà la instal·lació de sistemes de gravació de sons ni de videovigilància en llocs destinats al descans o esplai dels treballadors o els empleats públics, com ara vestuaris, lavabos, menjadors i anàlegs. (Art. 89 Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades).
En el present cas no existeix un local independent que faci les funcions de vestuari, ja que els treballadors es canvien de roba en la zona de l’obrador. D’aquí ve que la captació d’imatges en aquesta zona suposi una invasió il·legítima a la intimitat, la qual cosa invalida la prova de gravació així obtinguda.

 

Conclusió

En invalidar-se la prova de gravació per haver-se obtingut vulnerant drets fonamentals, i ser inadmissible, per la qual cosa l’acomiadament s’ha de declarar improcedent.