La no gestió d’un registre horari és suficient perquè s’admeti l’al·legació del treballador de la realització d’hores extres?

La no gestió d’un registre horari és suficient perquè s’admeti l’al·legació del treballador de la realització d’hores extres?

STSJ de Balears de 27 de maig de 2022, Rec. 621/2021, ECLI:ES:TSJBAL:2022:658: La no gestió d’un registre horari, és suficient perquè s’admeti l’al·legació del treballador de la realització d’hores extres?

Qüestió Plantejada

Es planteja si la no aportació d’un registre horari per part de l’empresa, és prova suficient perquè quedin acreditades les hores extres d’un treballador.

Criteri del TSJ

La no gestió d’un registre horari o la seva no aportació pot pressuposar que s’han realitzat les hores extres que reclama el treballador, en la mesura que tampoc s’ha complert amb el que exigeix l’art. 35.5 ET de portar un registre de les hores extres realitzades i comunicar al final de mes el seu número al treballador i a la representació legal dels treballadors el nombre d’hores extres realitzades en cas d’haver-se efectuat.

Conclusió

L’actitud pro activa del treballador a fi d’acreditar la seva pretensió i l’omissió de l’empresa, en atenció al principi d’inversió de la càrrega de la prova, suposa l’estimació de la pretensió del treballador quant a la realització d’hores extres.

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *