Flexibilitzar els acomiadaments en els ERTO evitaria el tancament de milers de negocis

Flexibilitzar els acomiadaments en els ERTO evitaria el tancament de milers de negocis

Alguns advocats laboralistes asseguren que flexibilitzar la clàusula de l’acomiadament d’empleats en ERTO podria salvar milers de negocis. Aquestes són algunes de les opcions que proposen per a una reforma.

Els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), han estat l’‘armilla salvavides’ de molts treballadors per compte propi amb empleats al seu càrrec. Durant els mesos de confinament i inactivitat, on molts autònoms no facturaven pràcticament res, i per tant, no podien pagar als seus treballadors, aquests expedients van mantenir a flotació a molts negocis i als seus treballadors.

No obstant això, ara, la lletra petita d’aquesta mesura podria tornar-se en contra seva. Si es van acollir als expedients per causes de força major que es van posar en marxa arran de l’estat d’alarma no podran acomiadar a cap dels seus treballadors fins a passats els sis mesos. Això podria acabar amb el tancament de molts negocis que hauran d’assumir els costos laborals d’empleats als quals, per la falta d’ingressos, no poden mantenir en aquest moment o no podran fer-lo en els pròxims mesos. Segons els experts, sinó es flexibilitzen els requisits de l’acomiadament de treballadors dins d’aquesta mena d’expedient, milers d’autònoms tancaran les seves portes d’aquí a final d’any.

“Els treballadors autònoms han de comptar amb opcions més flexibles i requisits més laxos per a poder acomiadar a un treballador que es troba afectat per l’ERTO, ja que la seva situació no és la mateixa que la d’una gran empresa”, va assegurar Jaume J. Barcons, advocat laboralista de la gestoria Barcons. Com ell, altres experts laboralistes coincideixen que és una mesura que evitaria el tancament de molts negocis donada la difícil situació que està vivint el col·lectiu arran de la pandèmia de la Covid-19.

Segons les últimes dades de Seguretat Social, més de 700.000 treballadors segueixen afectats per l’ERTO. L’augment dels rebrots, unit a la caiguda del consum i la demanda han fet mossa en molts petits negocis, que estan veient com la seva activitat segueix sense funcionar en la nova normalitat i es veuen incapaces de recuperar als seus empleats d’aquests expedients i tampoc poden reajustar la plantilla al seu actual rendiment, a l’actual nivell de demanda que és molt baix. Això afecta especialment a aquells negocis que no acaben de tirar endavant i que es veuran obligats a continuar mantenint als seus treballadors a pesar que els seus ingressos no li ho permeten .

“Hi ha negocis que es troben en condicions molt extremes en les quals no generen a penes ingressos i la seva demanda ha disminuït considerablement. Aquests autònoms que estan veient perillar la viabilitat i subsistència dels seus negocis han de poder realitzar acomiadaments objectius als empleats que considerin necessaris, per a evitar que el seu negoci hagi de baixar la persiana”, va explicar Barcons.

 

Tres vies per a flexibilitzar l’acomiadament en els ERTOs

Els experts en matèria laboral apunten a tres possibles vies per a flexibilitzar la clàusula de prohibició de l’acomiadament d’un treballador afectat per l’ERTO:

 

  • Demostrant un descens en la facturació

L’advocat laboralista Jaume Barcons va insistir en la necessitat “d’establir una clàusula que permeti al autònom acomiadar a un empleat que es troba afectat per un ERTO, si la seva facturació baixa a uns llindars determinats a causa de la crisi de la Covid-19″. Alguna cosa que va secundar també el president de l’Òrgan Especialitzat del Consell General d’Economistes i Assessors Laborals, Roberto Pereira: “els treballadors per compte propi han de tenir accés a una rescissió de contracte d’un treballador, independentment de si està o no en ERTO, si demostra que la seva demanda ha caigut i que, per això, necessita prescindir d’ell”.

A més, tots dos van coincidir que aquesta via de flexibilització dins de l’acomiadament d’un treballador en ERTO és “molt fàcilment demostrable. L’autònom només hauria de presentar els seus llibres comptables i assenyalar els ingressos i despeses. Això serveix per a documentar la baixada de facturació, i per tant, la seva incapacitat de mantenir a tota la plantilla que tenia abans de la crisi“.

 

  • Reduir els mesos de la Clàusula de Salvaguarda de l’Ocupació

La Clàusula de Salvaguarda de l’Ocupació es recull en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 18/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació. Aquesta disposició estableix que els negocis estan obligats a mantenir l’ocupació durant sis mesos “entenent per tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, encara quan aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla”. Això significa que el termini a comptar de sis mesos comença quan l’autònom reincorpora al primer treballador.

Per a molts negocis això és “totalment inviable”, va apuntar Pereira. “Els autònoms que estiguin passant per dificultats econòmiques no poden mantenir a un treballador durant sis mesos, en els quals el seu negoci s’està endeutant, només perquè no li surti car acomiadar-li“. És per això que els experts apunten a una reducció dels mesos que l’autònom estigui obligat a mantenir l’ocupació després de l’ERTO.

Per part seva, Barcons va alertar que, “sinó es reconeix la possibilitat de l’acomiadament abans d’aquests sis mesos, hi haurà moltíssims negocis que no seran capaços de reincorporar als treballadors de l’ERTO”.

 

  • Que FOGASA assumeixi el cost de la salvaguarda de l’ocupació

L’última via de flexibilització en els acomiadaments que proposen els experts està relacionada amb el Fons de Garantia Salarial. “FOGASA, que és un organisme al qual s’acudeix quan una empresa no té diners per a pagar als seus treballadors”. Així doncs, quan una empresa no té diners i els empleats no poden cobrar, s’acudeix a aquest organisme i aquest li paga una part de la indemnització. D’aquesta manera,  l’autònom es desprendria de part de les seves càrregues laborals.

 

Quines opcions d’acomiadament en ERTO té l’autònom?

La veritat és que la clàusula de salvaguarda de l’ocupació no impedeix acomiadar en totes les circumstàncies. El problema, segons els experts, és la dificultat de complir amb els requisits actuals per a poder fer-ho. Aquestes serien les opcions:

 

  • Reunir les condicions per a presentar-se a un concurs de creditors

Per a complir aquesta condició no és necessari iniciar realment el procediment concursal, sinó que n’hi ha prou amb complir amb els requisits per a accedir a ell. Aquests són, com estableix la Llei Concursal, quatre:

-El sobreseïment general en el pagament corrent de les obligacions del deutor.

-L’existència d’embargaments per execucions pendents que afectin d’una manera general al patrimoni del deutor.

-L’alçament o la liquidació precipitada o ruïnosa dels seus béns pel deutor.

-L’incompliment generalitzat d’obligacions d’alguna de les classes següents: les de pagament d’obligacions tributàries exigibles durant els tres mesos anteriors a la sol·licitud de concurs; les de pagament de quotes de la Seguretat Social, i altres conceptes de recaptació conjunta durant el mateix període; les de pagament de salaris i indemnitzacions i altres retribucions derivades de les relacions de treball corresponents a les tres últimes mensualitats.

D’aquesta manera, un autònom que compleixi amb aquestes condicions pot reduir la seva plantilla – i per tant disminuir les despeses associades al seu negoci -, acreditant que “realitza l’acomiadament d’aquest treballador en ERTO, perquè l’empresa compleix amb tot el necessari per a iniciar un concurs de creditors”, va apuntar l’advocat laboralista, Jaume Barcons.

 

  • Esperar que acabi el període obligatori de manteniment de l’ocupació

La Clàusula de Salvaguarda de l’Ocupació, esmentada anteriorment, estableix que els negocis estan obligats a mantenir l’ocupació durant sis mesos, “entenent per tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, encara quan aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla”. Això significa, que el termini a comptar dels sis mesos comença quan l’autònom reincorpora al primer treballador.

Per tant, un treballador autònom té la possibilitat d’acomiadar als seus empleats desafectats de l’ERTO una vegada passats els sis mesos obligatoris de manteniment de l’ocupació.

 

  • Al·legar un acomiadament procedent

Una altra opció que tindrien els treballadors autònoms per a acomiadar a empleats afectats per un ERTO seria que el treballador en qüestió o el negoci aportés motius suficients per a recórrer a l’acomiadament procedent. És a dir, caldria “demostrar que el teu empleat està actuant de mala fe i compleix amb els requisits que s’estableixen en l’article 54 per a determinar que es tracta d’un acomiadament disciplinari pel qual no s’indemnitza al treballador”, va explicar l’advocat Barcons.

 

Si s’incompleix la normativa cal retornar la prestació

En el cas que un treballador autònom incompleixi la normativa d’acomiadament en els ERTOs, i prescindeixi d’un o diversos dels seus treballadors afectats per aquesta modalitat sense complir els requisits detallats anteriorment, no sols hauria de pagar les indemnitzacions corresponents a l’acomiadament improcedent sinó que també s’exposa a una dura sanció. La normativa obliga a aquell que “se salti les condicions, a retornar la prestació de la qual s’ha beneficiat el treballador. És a dir, ha de retornar totes les exoneracions de el *ERTE”, va explicar l’advocat laboralista de la gestoria Barcons.

No obstant això, existeix una falta d’especificació important que és clau a l’hora de valorar la sanció per incompliment. “La normativa no puntualitza si has de retornar la prestació de la qual s’ha beneficiat el treballador que has acomiadat, o la de la totalitat de la plantilla”. En aquest punt, els experts demanen un aclariment exhaustiu de la norma, bé sigui des de la Direcció de General de Treball o bé del Ministeri de Treball, ja que suposa una diferència “abismal” de diners que l’autònom hauria de retornar a l’Administració.

Per part seva, davant el silenci de les autoritats sobre aquest tema, l’advocat Jaume Barcons recomana optar per la interpretació mes extrema de la normativa. “Cal tenir especial cura en aquest aspecte, més val interpretar-lo com que l’autònom hauria de retornar la prestació de tota la plantilla, per a així evitar o eliminar la seva idea d’acomiadar sense complir amb els requisits que li exigeix l’Administració. Al no aclarir-ho, si es fa, poden exigir la devolució de la totalitat de la plantilla i això seriosa catastròfic per a el negoci“, va concloure l’expert.

 
Article d’Andrea González a Autónomos y Emprendedores amb la col·laboració de Jaume Barcons. Pots veure l’article original en aquest enllaç.