Moratòries i ajornaments pel Covid-19
Entrada

Moratòries i ajornaments pel Covid-19

Davant les consultes que se’ns estan plantejant aquests dies sobre la diferència entre ajornaments i moratòries, contingudes en el RDL 11/2020 en les quotes de la Seguretat Social, d’empreses i autònoms us procedim a exposar el següent: 1.- AJORNAMENTS: a) EMPRESES Quotes de març a ingressar a l’abril, termini sol·licitud fins al 10 d’abril. L’ajornament...

Circular: permís retribuït recuperable
Entrada

Circular: permís retribuït recuperable

A la matinada del 29 de març de 2020, es publica en el BOE el RD 10/2020, pel qual s’adopten unes mesures més dràstiques de confinament, i s’aprova el que es denomina permís retribuït recuperable per al període del 30 de març a 9 d’abril de 2020. I en el BOE de 30 de març...

Circular: mesures laborals complementàries Covid-19
Entrada

Circular: mesures laborals complementàries Covid-19

En el BOE núm. 86 de 28 de març de 2020, s’ha publicat l’RD 9/2020, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria laboral per a pal·liar els efectes del Covid-19, complementant el que es disposa en l’RD 463/20202 i en l’RD 8/2020. 1.- Mesures extraordinàries per a la protecció d’ocupació. Es prohibeixen els acomiadaments i...

Noves normatives COVID-19
Entrada

Noves normatives COVID-19

Noves normatives COVID-19 Amb la voluntat de seguir-los informant de les novetats que es van produint en la present crisi del COVID-19, i l’estat d’alarma, els informem de les últimes mesures: 1.- AUTÒNOMS a) CATALUNYA 1.- Ajudar als autònoms residents a Catalunya amb un pagament únic de màxim 2.000€, que s’hagin vist obligats a tancar...

  • 1
  • 2