STSJ d’Andalusia-Sevilla d’1 de juny de 2020 (Rec. 4152/2018)

STSJ d’Andalusia-Sevilla d’1 de juny de 2020 (Rec. 4152/2018)

La STSJ d’Andalusia-Sevilla de 01/06/2020 (ECLI:ES:TSJAND:2020:6877), declara la nul·litat de l’acomiadament d’un vigilant que no para esment al servei, es descalça i veu pel·lícules en el mòbil, en obtenir-se aquestes imatges de manera il·lícita.

 

Qüestió plantejada.

Es planteja la validesa o la invalidesa de la prova obtinguda mitjançant enregistraments de càmera a un vigilant de seguretat, que és acomiadat per no parar esment al servei, descalçar-se i veure pel·lícules en el mòbil.

Com analitzarem l’acomiadament serà declarat nul al no haver-se informat de la utilització de càmeres amb finalitats de control laboral, vulnerant-se amb això, el dret a la intimitat i a la protecció de dades.

 

Criteri del TSJ

L’empresari té la possibilitat d’adoptar mesures de vigilància i control dels treballadors per a verificar el compliment de les seves obligacions laborals, si bé, quant a les càmares existeix l’obligació d’avisar de la seva existència i finalitat.

La STC de 3 de març de 2016 [1] introdueix l’anàlisi del dret a la protecció de dades de caràcter personal quan s’obtenen imatges de les càmeres de vídeo-vigilància instal·lades en un recinte universitari per a la supervisió laboral, i de la qual no s’informa el treballador [2]. Això vulnera el dret a la protecció de dades de caràcter personal, en ser necessària la informació prèvia i expressa, precisa, clara i inequívoca de la finalitat de control de l’activitat laboral al qual aquesta captació podia ser dirigida [3], explicitant que les imatges obtingudes podien ser utilitzades per a imposar sancions disciplinàries per incompliment del contracte de treball.

També és de destacar la STS de 13 de maig de 2014 [4] que declara la nul·litat de l’acomiadament per falta de notificació de la finalitat de controlar amb les càmares l’activitat laboral.

Hem de tenir en compte que no és necessari recaptar el consentiment, individual o col·lectiu, dels treballadors, per a l’adopció d’una mesura de control de l’activitat laboral, únicament és necessària la informació d’aquesta mesura, que queda complerta amb la col·locació del corresponent distintiu.

En el present cas, al no haver-se informat als treballadors, la prova d’enregistrament és il·lícita, a més la càmera estava oculta, per la qual cosa es van gravar imatges no sols durant la prestació de treball, sinó també quan el vigilant es canviava per a posar-se la roba de carrer.

Es declara la nul·litat d’acomiadament per vulneració del dret a la intimitat i a la protecció de dades.

[1] Rec. 7222/2013
[2] STC 292/2000
[3] Els treballadors han de ser informats.
[4] Rec. 1685/2013.