Reial decret 286/2022 es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes

Reial decret 286/2022 es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes

Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El Govern de la nació ha publicat el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, en el BOE de data 20 d’abril de 2022, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Ús Obligatori de mascaretes.

Les persones de 6 anys d’ara endavant queden obligades a l’ús de mascaretes en:

  • En els centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients, amb excepció de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació.
  • En els centres sociosanitaris, els treballadors i els visitants quan estiguin en zones compartides.
  • Mitjans de transport aeri, amb autobús, ferrocarril, en telefèric, així com en transports públics.
  • En cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres, excepte en les cabines, quan siguin compartits per grups de convivents.

**No obstant això, de deure tenir en compte que serà necessari un ús responsable de la mascareta en les situacions en què sigui recomanable el seu ús. En els centres de treball seran els serveis de prevenció els que indicaran si és o no necessària i, en tot cas, s’haurà d’estar al poder d’organització i direcció de l’empresari.

Excepcions:

  • Persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta.
  • Situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a llevar-se la mascareta.
  • Persones que presentin una alteració de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • Quan per la pròpia naturalesa de l’activitat l’ús de la mascareta resulti incompatible.