STS de 20 de gener de 2022, Rec. 2289/2019, ECLI:ES:TS:2022:229
Entrada

STS de 20 de gener de 2022, Rec. 2289/2019, ECLI:ES:TS:2022:229

STS de 20 de gener de 2022, Rec. 2289/2019, ECLI:ÉS:TS:2022:229. Caducitat de l’acció per acomiadament. Fixos discontinus, falta de crida i situació de IT. Qüestió plantejada. Es planteja com és el dies a quo per a interposar l’acció d’acomiadament en el cas de treballadors fixos discontinus que es troben en situació de IT. El termini...

Es podrà no cridar als Fixes Discontinus?
Entrada

Es podrà no cridar als Fixes Discontinus?

Fixes Discontinus: Final de l’Estat d’Alarma Definitiu i no inici de temporada. Suspensió, Acomiadament per crida tardana o ERTO? Introducció Una vegada finalitzi l’Estat d’Alarma, i es tornin a iniciar les activitats segons les instruccions i de la forma que indiquin les autoritats, els treballadors fixos discontinus s’hauran de reincorporar gradualment als seus llocs de...