RD Llei 9/2021 Estatut dels Treballadors en plataformes digitals dedicades al repartiment

RD Llei 9/2021 Estatut dels Treballadors en plataformes digitals dedicades al repartiment

RD Llei 9/2021 per la qual es modifica l’Estatut dels Treballadors en relació als treballadors que presten serveis per a plataformes digitals dedicades al repartiment.

Després de múltiples sentències en diferents sentits, s’ha publicat en el BOE de 12 de maig de 2021, aquesta norma que presumeix la laboralitat dels empleats de plataformes digitals dedicats al repartiment i coneguts com “Riders”.
Aquesta reforma entrarà en vigor als 3 mesos de la seva publicació en el BOE.

1.- Modificacions introduïdes.

1.1.- Art. 64 ET sobre Drets d’informació i consulta.
S’afegeix un apartat d) a l’art. 64, en la mesura que els comitès d’empresa i els delegats de personal hauran de ser informats sobre les regles i instruccions en els quals es basen els algorismes o sistemes d’intel·ligència artificial que afecten la presa de decisions i puguin incidir en les condicions de treball, l’accés i manteniment d’ocupació, inclosa l’elaboració de perfils.

1.2.- Presumpció de laboralitat en l’àmbit de les plataformes digitals.
S’afegeix una D.ad. 23, en la qual es resumeix la laboralitat de les persones que prestin serveis retribuïts consistents en el repartiment o distribució de qualsevol producte de consum o mercaderia quan les facultats empresarials d’organització, direcció i control, ja sigui de manera directa o indirecta, es realitzin mitjançant la gestió algorítmica del servei o de les condicions de treball a través d’una plataforma digital.