STSJ La Rioja de 13 de maig de 2021, Rec. 55/2021, ECLI:ES:TSJLR:2021:215

STSJ La Rioja de 13 de maig de 2021, Rec. 55/2021, ECLI:ES:TSJLR:2021:215

STSJ de la Rioja de 13 de maig de 2021, JUR/2021/223388, ECLI ES:TSJLR:2021:215. No vulnera els drets fonamentals excloure del grup de Whatsapp a un treballador acomiadat.

Qüestió plantejada.

Es planteja si el fet d’acomiadar de manera objectiva a un treballador i excloure’l del grup de Whatsapp de l’empresa.

Criteri del TSJ.

El TSJ entén que l’extinció del contracte de treball i el coneixement per altres companys del seu acomiadament no implica que existeixi un demèrit a la seva vàlua o consideració professional, sent que la seva exclusió del grup de Whatsapp resulta coherent amb l’extinció de la relació laboral, sense que això suposi una vulneració del seu dret a l’honor.