STS de 22 de juliol de 2022 Quan es denega la Jubilació anticipada parcial, l’extinció del contracte de relleu

STS de 22 de juliol de 2022 Quan es denega la Jubilació anticipada parcial, l’extinció del contracte de relleu

STS de 22 de juliol de 2022, Recud. 2621/2021 ECLI:ES:TS:2022:3166: Quan es denega la Jubilació anticipada parcial, l’extinció del contracte de relleu: És una extinció de l’art. 49 ET o estem davant un acomiadament objectiu de l’art. 52 ET?

Qüestió Plantejada

Es planteja si l’extinció d’un contracte de treball d’un rellevista, quan l’INSS ha denegat la jubilació anticipada parcial al treballador substituït, ha de materialitzar-se mitjançant un acomiadament objectiu (del rellevista), o bé, estem davant una extinció derivada de l’art. 49 de l’ET, sense dret a cap indemnització.

Criteri del TS

En el present cas, l’empresa té un excés de plantilla respecte al servei de neteja. El contracte de relleu subscrit ho va ser per temps indefinit i no es va establir cap condició relacionada amb la jubilació del treballador rellevat.
Segons el TS no cal extingir el contracte de relleu sense indemnització a favor del treballador acomiadat per causa aliena a la seva voluntat, i menys basant-se en el fet que l’INSS ha denegat la pensió de jubilació al treballador rellevat.

Conclusió

L’extinció d’un contracte de relleu a causa de la denegació de la jubilació del treballador substituït que genera un excés de plantilla ha d’articular-se pels tràmits de l’acomiadament objectiu1.

 

1 S’aplica el mateix criteri que en les extincions derivades de no renovació del permís de residència i treball dels estrangers, en què s’ha d’articular un acomiadament objectiu. (STS de 23 de juny de 2021, Rec. 3444/2018).

Comenta la publicació

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *